Dobrodošli na RK BUK Saturday, January 23 2021 @ 08:06 AM EST

Aktivnosti

STAZNO RONJENJE U ROSAMA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 681
Aktivnosti
Kao i svake godine, RK Buk je organizator ronilackog kampa Rose kod Herceg Novog. Ove godine kamp je organizovan u tri grupe u trajanju od po 7 dana. Kamp je poceo sa radom 10.maja, a zavrsava 31.maja.

OBILJEZEN DAN VODA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 544
Aktivnosti

Ronilacki klub BUK je i ove godine 22.marta na sebi svojstven nacin obiljezio svjetski Dan voda. BUK je organizovao rafting za clanove i prijatelje kluba, a okupljanje je bilo ispred prostorija kluba u 9 casova. Obezbjedjen je bio prevoz za sve ucesnike, a rafting je krenuo od Garave stijene. Nakon raftinga klub je organizovano druzenje uz hranu i pice za sve ucesnike.

KURS ZA INSTRUKTORE

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 667
Aktivnosti

Ronilacki savez za podvodne aktivnosti Republike Srpske na Čelu sa predsjednikom g. Dragom Teinovićem organizovao je po prvi put od svog osnivanja kurs za ronilaČke instruktore I1 u Banjoj Luci. Predavanja prema nastavnom planu i programu Saveza iz predmeta Teorija sporta, Biomedicinske osnove sporta i Drustvene osnove sporta, predaju profesori sa Fakulteta za fiziČku kulturu i Medicinskog fakulteta iz Banja Luke. Treba naglasiti da je uspjesnoj organizaciji veliki doprinos dao dekan fakulteta, prof. Simo Vukovic.

OBAVJEŠTENJE ZA ČLANOVE

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 568
Aktivnosti

Obavještavaju se svi Članovi kluba da Članarinu u iznosu od 40 KM mogu platiti liČno u prostorijama kluba ili uplatom navedenog iznosa na žiro-raČun kluba broj 5620-9900-0013-6585 (sa naznakom "Članarina"). Članovi kluba koji su u prošloj godini imali 5 i više zarona, i pri tom platili Članarinu za 2007. godinu, imaju mogućnost da u skladu sa Statutom budu punopravni Članovi skupštine kluba. Svi koji ispunjavaju navedene uslove, treba Članarinu da plate najkasnije do 15. februara tekuće godine. Za više informacija možete se obratiti blagajniku kluba, Mišković Miroslavu, na broj telefona: 065/589-180.

BUK UCESTVOVAO NA 47. NOVOGODISNJEM KUPU GRADOVA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 579
Aktivnosti

RK BUK je i ove godine ucestvovao na 47.Novogodisnjem kupu gradova u Malom Losinju, u organizaciji sportskog ribolovnog drustva "Udica" iz Malog Losinja. Clanovi "Buka" su se takmicili zajedno sa jos pedesetak ekipa iz Evrope i svijeta, te imali priliku da svoje znanje i snalazljivost pokazu na petosatnom lovu, na sve sto zivi pod vodom a nije morska sirena.

SNIMLJENA NA DRINI ćUPRIJA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 921
Aktivnosti


Ako ste pomislili da je rijeČ o ekranizaciji poznatog djela našeg Nobelovca Ive Andrića, prevarili ste. Naime, Članovi RK BUK su od 14.10. do 19.10.2007. godine boravili u Višegradu radi snimanja postojećeg stanja mosta. Angažovani su u sklopu istražnih radova na mostu Mehmed Paše Sokolovića. Njihov zadatak je bio da urade podvodno snimanje sadašnjeg stanja temelja stubova koji se nalaze u vodi, mjerenje razmaka izmeðu temeljnih stopa kao i mjerenje i izrada skice temeljnih stopa. U ekipi Buka je bilo osam ronioca, meðu kojima su se nalazili profesionalni snimatelj, graðevinski inžinjer i arhitekta.

Stazno ronjenje u Rosama

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 1,360
Aktivnosti
Ronilacki klub Buk je organizovao u Septembru odlazak na stazno ronjenje u Rose , Crna Gora. Odaziv je i ove godine bio veliki tako da su se Bukovci podijelili u 3 grupe.Prvu grupu cini 16 clanova i oni se vec nalaze u Rosama.Novina ove godine je da se web site kluba po prvi put dopunjava direktno sa plaze mora iz baze u Rosama, a po potrebi i sa Norme 2.

IZVAÐENA LADA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 664
Aktivnosti
Članovi RK BUK-a su u Četvrtak, 13.09.2007. godine, izvadili automobil Lada koji se nalazio ispod Gradskog mosta. Ronioci su akciju uspješno izvršili zajedno sa ekipom Eko-Euro-Tima, sa kojima uČestvuju u Čišćenju korita rijeke Vrbas.

ČIŠĆENJE VRBASA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 1,118
Aktivnosti
RonilaČki klub Buk Banjaluka poČeo je akciju Čišćenja vodotoka Vrbasa na potezu Tulekova brana - Gradski most. RonilaČke ekipe su zabilježile lokacije naplava i krupnog otpada kojeg naši sugraðani veoma inventivno bacaju gdje stignu, a ne na za to predviðene lokacije.

DIR ( Doing It Right)

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 961
Aktivnosti Tijekom proteklog vikenda Renato i Jez su upoznali Članove Buk-a sa osnovama DIR ronjenja.


ŠTA JE DIR?
DIR (Doing It Right) ili Hogarth sistem ronjenja je potekao od pećinskog i tehniČkog ronjenja, te se polako prelio i u rekreativne vode. Pod ovom skraćenicom se podrazumjevaju vizija ronjenja, planiranje zarona i oprema. Trenutno je DIR jedini uniformisani sistem ronjenja u svijetu i mada nema puno organizacija koje rade po njemu, priliČan je broj ronilaca koji podržavaju ovu ideju. Cijela filozofija ovog pristupa ronjenju može se svesti na nekoliko osnovnih teza: