Dobrodošli na Bukovci Wednesday, July 17 2024 @ 10:31 pm UTC

NOVOGODIŠNJI RAFTING

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 863
Aktivnosti
Datum: 30.12.2010.godine;
Temperatura: -3 stepena C;
UČesnici: 15 mladih ljudi sa UPS-fakultet za ekologiju, spremnih da se smrznu, te Članovi RonilaČkog kluba "Buk", navikli da se smrzavaju;
Razlog: Zatvaranje sezone 2010 i otvaranje sezone 2011;
Flota: 3 rafting Čamca, potpuno zaleðena;
Destinacija: Kanjon Vrbasa Tijesno;
Organizacija: Pota i Bojan u komandnom štabu, Brane, Mrki, Mića i Sale kao skiperi, Ðoko na kazanu sa pasuljem, a za šankom Anða i Bole;
ZakljuČak: nezaboravna avantura, divan provod i nova prijateljstva. Dobro je što možemo i hoćemo da pozdravimo godinu na odlasku i da se sjetimo naših prijatelja i Članova koji su svi pomalo ono što Buk u stvari i jeste, sklonište zdravog razuma i lucidnosti koja pokreće stvari. Pomalo neobiČni i drugaČiji od drugih, ali zato uvijek tu, sposobni da se nacrtamo gdje treba. Zahvaljujemo se našim novim kolegama, studentima sa UPS-fakulteta za ekologiju koji su hrabro uČestvovali na novogodišnjem raftingu, te stekli nova iskustva u poslu kojim će se u budućnosti baviti, a koji nas okupira već decenijama. Ovi mladi struČnjaci već dugo uČestvuju, skupa sa nama u raznim ekološkim akcijama, a ovaj veseli spust je dokaz da "s kim si-takav si" nekome daje iskustvo i novi pogled na stvari, a nekome zadovoljstvo.Vidimo se iduće godine...