Dobrodošli na Bukovci Friday, June 21 2024 @ 05:32 am UTC

KURS ZA P1

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 677
Aktivnosti Od ponedjeljka, 07.02.2011.godine, poČinje obuka za ronioce po programu medjunarodne asocijacije CMAS. Sastanak sa kandidatima je istog dana u 19 00 Časova u prostorijama kluba. Nakon uspjesno savladane obuke, kandidati dobijaju diplomu ronioca "P1" tj.ronilac sa jednom zvijezdom. Kandidati moraju prije pocetka pribaviti ljekarsko uvjerenje. Dodatne informacije možete dobiti putem info telefona 065/531-256.