Dobrodošli na Bukovci Sunday, December 10 2023 @ 01:35 am UTC

OBAVJEŠTENJE

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 93
Novosti

Poštovani, ovim putem vas obavještavamo da je na sastanku Upravnog odbora održanom dana 7.aprila 2023.godine donesena odluka da sve objave na zvaničnom sajtu kluba, kao i zvaničnim stranicama na društvenim mrežama Facebook i Instagram od sada radi Upravni odbor i lica koje UO ovlasti. Ovom odlukom se poništavaju sva ranija ovlaštenja i ukidaju nalozi za pristup objavama na sajtu i društvenim mrežama.

Svi članovi i organi kluba svoje objave, informacije i slično treba da iste dostave Upravnom odboru koji će sve ove aktivnosti provoditi u skladu sa planom rada.