Dobrodošli na Bukovci Sunday, December 10 2023 @ 01:30 am UTC

IZJAŠNJENJE NADZORNOG ODBORA NA DOPIS PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 451
Novosti

Ovim putem se Nadzorni odbor RK „BUK“  obraća članovima skupštine, a u vezi obavještenja predsjednika Skupštine od 04.04.2023. godine, objavljenog na internet stranici Kluba, u kojem tvrdi da Skupštinu RK „BUK“ zakazuje predsjednik Skupštine, a da je ništavo sazivanje redovne skupštine za dan 23.04.2023. godine učinjeno od strane Upravnog odbora, a koje je potpisao Boris Trninić predsjednik Kluba, kao predsjednik Upravnog odbora.

Naime, Nadzorni odbor Kluba je u skladu sa članom 36. Statuta Kluba organ nadzora i kontrole nad pravilnošču rada i poslovanja Skupštine i Odbora Kluba, te je jedini organ Kluba koji u skladu sa odredbama Statuta ima pravo ocjenjivanja pravilnosti rada Skupštine i Upravnog odbora.

Imajući u vidu navedeno želimo da obavijestimo sve članove Skupštine i Kluba da su svi navodi predsjednika Skupštine Drage Teinovića izneseni u navedenom obavještenju neosnovani, te su u suprotnosti sa Zakonom o sportu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 79/2020), sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske br. 52/01, 42/05), u suprotnosti sa Statutom RK BUK od 13.05.2013. godine, kao i sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske br. 127/08, 58/09, 100/2011, 67/2013, 100/2017, 82/2019, 17/2023).

Ne postoje pozitivne zakonske odredbe niti odredbe Statuta RK „BUK“ od 13.05.2013. godine koje decidirano predsjedniku skupštine daju nadležnost da saziva redovnu skupštinu kluba.

Član 17. Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske propisuje da Upravni odbor priprema sjednice skupštine, priprema i predlaže izmjene statuta i drugih akata koje donosi skupština.

Član 26. stav 3. Statuta RK „BUK“ od 13.05.2013. godine propisuje da Odbor mora obavijestiti članove skupštine o zasjedanju.

Osim navedenih propisa, pitanje sazivanja skupština je detaljno propisano Zakonom o privrednim društvima, kojim je jasno propisano da sjednice skupštine saziva direktor ili upravni odbor, a ovo je u vezi sa članom 20. Zakona o sportu Republike Srpske.

Upravni odbor je u skladu sa zakonom sazvao skupštinu za dan 23.04.2023. godine i blagovremeno obavijestio sve članove skupštine o zasjedanju, te će blagovremeno dostaviti članovima skupštine, a time i predsjedniku skupštine materijale neophodne za održavanje iste, kako bi se i predsjednik skupštine pripremio za rukovođenje skupštinom.

Iz navedenih zakonskih odredbi proizilazi da su navodi predsjednika skupštine neutemeljeni, proizvoljni i izneseni isključivo sa ciljem sprečavanja održavanja skupštine sa predloženim dnevnim redom, što može proizvesti brojne negativne posljedice po Klub, koje u krajnjem slučaju mogu dovesti do zabrane obavljanja djelatnosti i prestanka rada Kluba. Iz tog razloga ovim putem posebno  ističemo važnost izmjene postojećeg Statuta i usklađivanje sa Zakonom o sportu. Naime, usklađivanje Statuta sa Zakonom o sportu predstavlja zakonsku obavezu koju Klub nije ispoštovao u predviđenom zakonskom roku, što može dovesti do novčanog kažnjavanja Kluba i predsjednika Kluba kao odgovornog lica i izdavanja prekršajnih naloga Klubu i predsjedniku Kluba od strane nadležnih organa, a u konačnosti može dovesti i do zabrane obavljanja djelatnosti.

Dodatno želimo naglasiti da je Upravni odbor sve materijale za održavanje redovne godišnje Skupštine Kluba, kao i dopis Nadzornog odbora, dostavio predsjedniku skupštine još dana 04.03.2023. godine, a da isti ni u roku od 30 dana nije ni na koji način odgovorio niti Upravnom niti Nadzornom odboru, čime je jasno pokazao nepoštovanje prema organima Kluba, kao i neodgovornost prema samom Klubu. Osim navedenog Nadzorni odbor je utvrdio da je 1/3 članova Kluba pisanim putem zahtjevala sazivanje redovne godišnje Skupštine Kluba.

Iz navedenih razloga, te ozbiljnosti situacije u kojoj se Klub nalazi, molimo sve članove Skupštine da se odazovu na zakazanu Skupštinu, koja je sazvana u skladu sa svim gore navedenim pozitivnim zakonskim propisima i Statutom Kluba, te koja će se održati dana 23.04.2023. godine sa početkom u 18.00 časova u prostorijama Kluba. Na ovaj način će članovi Skupštine nakon dugogodišnje pauze imati mogućnost da razmotre izvještaj o radu Kluba u prethodnoj godini, plan rada za tekuću godinu, kao i predložene izmjene Statuta, koje će omogućiti da Klub uskladi svoje poslovanje za pozitivnim zakonskim propisima Republike Srpske.

Nadzorni odbor:

1. Dragan Vujmilović predsjednik

2. Igor Jurinčić, član

3. Siniša Pekez, član