Dobrodošli na Bukovci Friday, April 19 2024 @ 02:56 pm UTC

ZAKAZANA 1.REDOVNA SKUPŠTINA KLUBA U 2023.GODINI

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 385
Novosti

Obavještavamo članove skupštine RK Buk da je zakazana 1.Redovna skupština kluba u 2023.godini koja će se održati u prostorijama kluba u nedjelju, 23.04.2023.godine sa početkom u 18 časova. Predloženi dnevni red se nalazi u prilogu, a svi materijali će biti dostupni u skladu sa rokovima koji su propisani Statutom. 

 

Predloženi dnevni red:

1.         Odluka o izboru verifikacione komisije i zapisničara

2.         Odluka o verifikaciji članova skupštine

3.         Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne skupštine održane 28.12.2022.godine

4.         Odluka o usvajanju Izvještaja o radu kluba

5.         Odluka o usvajanju Plana rada za 2023.godinu

6.         Odluka o usklađivanju Statuta Ronilačkog kluba „BUK“ Banja Luka sa Zakonom o sportu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 79/20)

7.         Odluka o izmjenama i dopunama Statuta

8.         Odluka o usvajanju prečišćenog teksta Statuta

9.         Odluka o donošenju i usvajanju Poslovnika o radu skupštine

10.       Razno