Dobrodošli na Bukovci Sunday, June 16 2024 @ 06:06 pm UTC

ČLANARINA ZA 2022.GODINU

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 708
Novosti Pozivamo sve članove i prijatelje kluba da plate članarinu za 2022.godinu koja iznosi 50 KM. Uplatu možete izvšiti na žiro račun kluba 562-099-0000-1365-85 (svrha doznake "članarina"), a oni članovi koji ispunjavaju uslov da budu punopravni članovi skupštine (najmanje 5 zarona u 2021.godini) ovaj iznos treba da uplate najkasnije do 15.februara 2022.godine.