Dobrodošli na Bukovci Tuesday, February 27 2024 @ 03:37 am UTC

OBUKA ZA STUDENTE VISOKE ŠKOLE UNUTRAŠNJIH POSLOVA

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 582
Novosti

Instruktori spasilaČke službe RK Buk su u ponedjeljak, 13.jula, na jezeru na poligonu ManjaČa održali pokaznu vježbu i obuku za studente druge godine Visoke škole unutrašnjih poslova. Ovom prilikom su studenti imali priliku da se upoznaju sa teoretskim i praktiČnim dijelom obuke za spasavanje utopljenika, kao i osnovama prve pomoći. Osim toga, imali su priliku da se upoznaju i sa tehnikama veslanja i taj dio obuke je izvodio Goran Pašić, viši asistent na katedri sportova na vodi na Fakultetu fiziČkog vaspitanja i sporta.
Ove aktivnosti predstavljaju nastavak uspješne saradnje Buk-a sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Upravom za policijsko obrazovanje.