Dobrodošli na Bukovci Friday, June 21 2024 @ 04:00 am UTC

STAŽNO RONJENJE "ROSE-MAJ 2015."

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 673
Aktivnosti
Obavještavamo sve Članove kluba da se tradicionalno stažno ronjenje u Rosama (CG) ovog maja organizuje prema slijedećem:
I GRUPA: od 16. do 23. maja
II GRUPA: od 23. do 30. maja ( popunjavaju klubovi iz SPARSa )
Organizacija i uslovi stažnog ronjenju ostaju isti kao i ranije :
Preduslov: PLAćENA ČLANARINA KLUBA ZA 2015. godinu
Uslov: uplaćen ukupan iznos troškova boravka i ronjenja
U cijenu je ukljuČeno: ronilaČka oprema, punjenje boca vazduhom, smještaj u višekrevetnim sobama, prevoz i struČno voðenje na ronilaČim lokacijama
Korištenje nitrox mješavina za certifikovane nitrox ronioce: sufinansiranje
U cijenu nije ukljuČeno: prevoz do Rosa, hrana

Za više informacija kontaktirajte: M. Miroslav 065 589 180