Dobrodošli na Bukovci Monday, March 04 2024 @ 07:14 am UTC

ZAVRŠENA RONILAČKA EKSPEDICIJA

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 642
Aktivnosti
Karst Odyssey je neprofitabilna organizacija koja radi kao ogranak ronilaČkog kluba BUK. Vizija Karst Odyssey-a je israživaČko ronjenje u podvodnim pećinama, koje bi u budućnosti mogle postati potencijalni vodozahvati za stanovništvo, njihovo mapiranje kao i praćenje kroz vrijeme. Ove godine ekspedicija je održana u Trebinju. Cilj je bio istraživanje pećine "Vrelo oko" koja je ujedno i vodozahvat Trebinja.
Vrelo oko se nalazi na izlazu iz Trebinja prema Nikšiću, ispod vještaČkog jezera, nastalog izgradnjom brane. Ulaz u pećinu je na dubini od 21 m. Prvi dio pećine ide dosta strmo u dubinu, uglavnom pod uglom od 45 stepeni. Na dubini od 31 m popreČni profil pećine se naglo sužava (restrikcija) nakon Čega se pećina opet otvara. Na dubini od 45 m se nalaze cijevi sa kojima se crpi voda za stanovništvo. Dno je u poČetku prekriveno krupnim kamenom, poslije restrikcije manjim oblim kamenom, koji sa dubinom nestaje. Sa udaljavanjem od ulaza, dubina raste sve do dubine od 80 m i tek se onda polako poČne smanjivati do dubine od 65 m, penetracije od 250 m, gdje je kraj naše linije. Za nastavak istraživanja, a zbog temperature vode, dužine trajanja zarona i dubine, neophodno je postaviti habitat, u kojem će se vršiti dekopresija ronioca. Habitat je izraðen, nalazi se u BUK-u, i njegova ugradnja je planirana za sljedeću godinu.