Dobrodošli na Bukovci Sunday, July 14 2024 @ 07:05 am UTC

ZAHVALNICA

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 1,276
Novosti
U utorak, 17. juna 2014. godine našem Klubu dodijeljena je Zahvalnica za poseban doprinos u radu MUP-a RS, a povodnom uČešća naših Članova u spasilaČkim akcijama i saradnji sa jedinicama MUP-a tokom poplava u maju ove godine. Ova Zahvalnica predstavlja znak razumijevanja i podrške našem radu i posebno nam je draga zbog zajedniČkih napora u poslovima koji se odnose na rad na vodi i pod vodom. Koristimo priliku da se zahvalimo svim Članovima i prijateljima Kluba koji su uČestvovali u spasilaČkim akcijama širom Republike Srpske. Ipak, najveća satifakciju predstavljaju nam svakodnevni pozivi obiČnih graðana koji nam se zahvaljuju za naše angažovanje u toku poplava koje su nas zahvatile.