Dobrodošli na Bukovci Saturday, May 25 2024 @ 06:19 pm UTC

Poplava

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 818
Novosti
U periodu od Četvrtka 15. maja podruČje našeg grada, ali i cijele RS i BiH, zahvatile su nezapamćene poplave. Članovi našeg kluba su organizovano pristupili spašavanju ljudi i materijalnih dobara kroz Jedinicu za rad i spasavanje na vodi i pod vodom gradskog štaba CZ. Dvadesetsedam pripadnika ove jedinice radili su u sklopu 7 timova od kojih je jedan tim sa motornim Čamcem bio ispomoć Specijalnoj jedinici policije RS u regionu Doboja, a ostali timovi su bili angažovani na podruČju gradskih naselja i to: Karanovac, Rekavice, Derviša, Lazarevo, Vrbanja, Česma kao i Trna u Laktaškoj opštini. Pored Članova kluba koji su pripadnici jedinice CZ ukljuČili su se i ostali Članovi kluba, te Članovi spasilaČke službe i rafting tima tako da je skoro 50 Članova kluba bilo ukljuČeno. Kako vidite na fotografijama u prilogu, prostorije našeg kluba bile su gotovo potpuno poplavljene u prizemlju gdje je nivo vode dostigao 180 cm. Ipak to nas nije sprijeČilo da svoje znanje i pomoć pružimo tamo gdje je bilo najpotrebnije. Posebno treba istaći da su svi naši timovi dobili najviše ocjene i pohvale za svoj rad i obuČenost. Sada, kada se stanje voda u našoj regiji smirilo, naši timovi su spremni da pomognu i u drugim dijelovima RS kao i u zemljama okruženja.


Vise fotografija u galeriji