Dobrodošli na Bukovci Wednesday, July 17 2024 @ 11:03 pm UTC

ČLANARINA ZA 2013.GODINU

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 569
Aktivnosti
Pozivamo Članove i simpatizere kluba da uplate Članarinu za 2013.godinu. Plaćanjem Članarine pomažete radu kluba i stiČete prava zagarantovana Statutom. Članarina za ovu godinu je nepromijenjena i iznosi 40 KM, a uplaćuje se na klupski žiro raČun (562-099-0000-1365-85). Napominjemo sve one koji imaju uslove za status Člana Skupštine kluba da uplatu Članarine izvrše najkasnije do 15. februara 2013. godine.