Dobrodošli na Bukovci Tuesday, February 27 2024 @ 02:58 am UTC

ZAVRSENA OBUKA ZA RONIOCE

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 737
Aktivnosti
Tokom avgusta završen je kurs za CMAS ronilaČku kategoriju Ronilac sa jednom zvijezdom P1 (R1). Na kurs je pristupilo deset kandidata od kojih je devet sa upjehom završilo teoretsku i praktiČnu obuku. Teoretska nastava odvijala se u klupskoj uČioni, a praktiČni dio na gradskom olimpijskom bazenu i Vrbasu. Za provoðenje kursa bila je zadužena Nastavna komisija kluba koja je za ovu priliku angažovala Četiri klupska instruktora.