Dobrodošli na Bukovci Wednesday, May 22 2024 @ 09:27 am UTC

KURS RONJENJA

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 705
Aktivnosti
RonilaČki klub BUK organizuje KURS RONJENJA prema standardima CMASa. za prvu ronilaČku zvijezdu. Kurs poČinje u petak 10.08.2012. u 19 00 Časova. Teoretski dio kursa održavaće se u prostorijama kluba u veČernjim satima od 1800 do 20 30 svake veČeri od ponedeljka do petka a praktiČne vježbe na GOB svako veČe od 2100 do 2230 od utorka do petka. Kandidati treba da dobiju potvrdu ljekara da mogu da se bave rekreativnim ronjenjem. Prijave za kurs se primaju do 09.08.2012.god na e-mail: rkbukbl@gmail.com ili na mob 065 531 256