Dobrodošli na Bukovci Tuesday, February 27 2024 @ 05:12 am UTC

ZAVRŠENO STAŽNO RONJENJE NA MORU

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 784
Aktivnosti
U periodu od 2. do 16. juna održano je klupsko stažno ronjenje u našem ronilaČkom centru u Rosama (Crna Gora). Boravak se odvijao u dvije grupe po sedam dana sa ukupno 34 ronioca, a obavljeno je više desetina uspješnih ronjenja.
Kao i prethodnih godina i ovogodišnje klupsko logorovanje bilo je prilika da se družimo i zajedno ronimo u atraktivnom akvatoriju Crne Gore. Ronjenja su bila struČno organizovana i voðena od strane klupskih instruktora koji su mlaðim Članovima omogućili da upoznaju dio podvodnog svijeta oko ostrva Mamula, rta Arza, VuČje vale, rta Veslo i MaČka kao i ronjenje na olupinama brodova iz I i II svjetskog rata. Ovom prilikom pet Članova kluba završili su praktiČni dio kursa za više ronilaČke kategorije (P2 i P3) Čime je klub postao bogatiji za nove i iskusnije ronioce. Više fotografija možete pogledati u albumu "Rose-jun" na sajtu.