Dobrodošli na Bukovci Wednesday, July 17 2024 @ 11:31 pm UTC

SEMINAR ILSE U POLJSKOJ

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 603
Aktivnosti
Koordinator za rad SpasilaČke službe u BiH Miroslav Mišković uČestvovao je na seminaru organizovanom od strane ILSE (International Life Saving of Europe) koji je održan u Szczecin-u (Poljska) u periodu od 1. do 4. marta 2012.godine. Na seminaru je bilo prisutno preko 90 uČesnika iz zemalja Članica, a pored toga održan je sastanak svih komisija koje rade u okviru ILSE. Ovo je ujedno bila i priprema za generalnu skupštinu ILSE koja će biti održana u avgustu u NjemaČkoj.