Dobrodošli na Bukovci Wednesday, July 17 2024 @ 10:54 pm UTC

PRIPREME ZA VJEŽBU "CRO FLOODS 2012"

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 890
Novosti
Pripadnici Buk-a uČestvovali su na pripremnoj vježbi "IPA CRO FLOODS 2012" koja je održana od 13. do 16. februara 2012. godine u Tuhelju u okviru IPA projekta civilne zaštite za zemlje kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje. Tokom boravka upoznati smo sa scenarijem vježbe koja će se održati od 21. do 25. maja 2012.godine u Republici Hrvatskoj. Na ovoj vježbi bilo je prisutno 58 uČesnika iz država korisnica IPA projekta: Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Turska i Hrvatska, kao i predstavnici Konzorcija i Europske komisije. Scenarij vježbe utemeljen je na poplavi koja je pogodila sjeverozapadni dio Hrvatske, te Republika Hrvatska traži meðunarodnu pomoć putem Centra Europske unije za monitoring i informisanje (MIC). Tokom pripremne vježbe održane u Tuhelju, timovi su u virtuelnom i konkretnom okruženju uvježbavali postupke pripreme za odlazak tima u meðunarodnu misiju, prelazak granice, aktivnosti na prihvatnom centru, RDC-u, te saradnji sa OSOCC-om i LEMA-om. Obišli smo i lokacije na jezerima i rijeci Savi gdje će se odvijati vježba radi sagledavanja terena i uslova rada na istim. S obzirom na dosadašnja iskustva u ovakvim i sliČnim poslovima sigurni smo da će pripadnici Buk-a opravdati ukazano povjerenje i predstaviti se u najboljem svjetlu tokom vježbe u maju.