Dobrodošli na Bukovci Tuesday, February 27 2024 @ 04:40 am UTC

POSJETA DELEGACIJE DAN-a

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 582
Novosti
Od 23. do 25.10. RK Buk ugostio je dr Draganu Ivković, direktoricu Regionalne kancelarije “DAN Europe Balkans” i gospodina Francois Burmana, direktora DAN JužnoafriČke Republike i glavnog inžinjera u DAN RCAPP timu. Povod za njihov dolazak je naša želja da modernizujemo postojeću hiperbariČku rekompresionu komoru. Iskoristili smo mogućnost koju DAN pruža svojim korisnicima, te zatražili pomoć iz okvira IDAN RCCPP. IDAN (The International Divers Alert Network ) je 1999. zapoČeo RCAPP (Recompression Chamber Assistance & Partnership Program) koji je razvijen kao dalekosežna inicijativa za pružanje pomoći u financiranju i/ili pružanju tehniČke i edukativne podrške hiperbariČkim ustanovama i objektima koji su posvećeni lijeČenju povreda nastalih u rekreativnom ronjenju.
RCAPP tim obavlja sveobuhvatnu procjenu rizika u hiperbariČkom objektu. Cilj je da se osigura minimum tehniČke i operativne kvalitete, kako samog objekta, tako i osoblja ukljuČenog u rad, poštujući meðunarodne zakone i standarde. Gospodin Burman autor je uputstva koji se naziva "VodiČ za procjenu rizika u hiperbariČkim objektima". Zasnovan je na kljuČnim meðunarodnim publikacijama vezanim za hiperbariČke rekompresijske objekte, kao i iskustvima uglednih Članova meðunarodnih ronilaČkih, tehniČkih i zajednica hiperbariČne medicine. Rezultati posjete dva draga gosta će se pokazati u skoroj budućnosti. Izražavamo iskrenu zahvalnost na svesrdnoj pomoći dr Dragani Ivković i dipl.ing. Francois Burmanu uz želju za skorim viðenjem.