Dobrodošli na Bukovci Sunday, June 23 2024 @ 07:51 am UTC

ČLANOVI SPARS-A BORAVILI U ROSAMA

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 919
Novosti
U organizaciji SPARS-a i tehniČku podršku RK Buk-a, po treći put organizovan je ronilaČki kamp u Rosama u terminu od 24.09. do 30.09.2011.godine. U kampu je boravilo 12 ronilaca iz RK Buk, RK Gnjurac, KPA Sveti Nikola, RK Panteri, RK Nautilus i RK Žabac. Navedeni klubovi su Članovi SPARS-a, a ovo je bila odliČna prilika da se razmjene iskustva. Lijepo vrijeme i ugodna temperatura mora omogucili su da se izvede preko 120 ronjenja. Ronilo se na vec poznatim lokacijama koje su obilovale bogatstvom morske flore i faune. Ovim putem bi pohvalili sve uČesnike kampa, te im se zahvalili za nezaboravna ronjenja i druženja.