Dobrodošli na Bukovci Wednesday, July 17 2024 @ 11:42 pm UTC

PRVA GRUPA SE VRATILA IZ ROSA

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 867
Aktivnosti
U periodu od 10. do 17. septembra 2011. godine u našem ronilaČkom centru u Rosama (Crna Gora) boravila je prva od tri grupe ronilaca. Grupa je brojala 19 ronilaca i 5 prijatelja kluba. Izuzetno lijepo vrijeme (temperatura mora 27 C) pratilo je svih sedam dana našeg boravka tako da se ronilo dva puta dnevno na najatraktivnijim lokacijama, a otkrivene su i nove koje će sigurno biti zanimljive za naredna ronjenja. Tokom boravka u ronilaČkom kampu tri Člana kluba su uspješno položila praktiČni dio ispita za CMAS kategoriju P2 Čime je klub postao bogatiji za nove ronioce sa naprednim ronilaČkim kategorijama. Nekolicini ronilaca ovo je bio prvi susret sa ronjenjem u moru i svi su (a naroČito djevojke) bili oduševljeni ambijentom i uslovima ronjenja. Oprema je funkcionisala besprijekorno, a ronioci nisu imali nikakve zamjerke na smještaj i ishranu. Kako nam je bilo i koliko smo uživali najbolje govore fotografije u prilogu.