Dobrodošli na Bukovci Wednesday, July 17 2024 @ 11:07 pm UTC

BUK PRIMIO ZAHVALNICU

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 916
Novosti
U subotu, 08.01.2011. god. u organizaciji Opštine Bijeljina organizovana je sveČana ceremonija na kojoj su uruČene zahvalnice pojedincima i organizacijama koje su pomogle spašavanju ljudi i imovine u poplavama koje su zadesile taj grad poČetkom decembra 2010.god. NaČelnik Opštine Bijeljina gosp. Mićo Mićić, izmeðu ostalih, uruČio je i zahvalnicu za nesebiČnu pomoć u zaštiti stanovništva od poplava u Opštini Bijeljina predstavnicima RonilaČkog kluba "Buk" iz Banja Luke koji su više dana proveli na terenu, zajedno sa narodom Bijeljine i Semberije u razliČitim poslovima izvlaČenja i zbrinjavanja stanovništva, te dopremanju hrane, pića, lijekova i ostalih potrepština.
Uz rijeČi zahvale, naČelnik je istakao da su se ronioci naroČito dobro pokazali u organizaciji, vezi sa ljudstvom, opremom, razumnom odluČivanju I pristupu poslu, te da je profesionalno iskustvo dobrodošlo kao primjer svima koji su nesebiČno branili Bijeljinu od poplava. RonilaČki klub "Buk" ovom prilikom istiČe zalaganje ljudi iz Opštine Bijeljina, Civilne zaštite Bijeljina i prijatelja iz RonilaČkog kluba "Panteri" iz Bijeljine, kao i RonilaČkog kluba "Nemo" iz BrČkog na njihovim naporima da zaštite stanovništvo i regiju i zahvaljuje na priznanju koje nam je uruČeno. RonilaČki klub "Buk" svoju pomoć i prisustvo smatra bratskom i obaveznom, na koju bilo ko i bilo gdje uvijek može raČunati.