Dobrodošli na Bukovci Tuesday, February 27 2024 @ 04:58 am UTC

4. Otvoreno prvenstvo RS u dinamiČkoj apnei sa perajama

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 737
Arhiv RK "Buk" je organizator 4.put Prvenstva Republike Srpske u dinamiČkoj apnei sa perajama (DYN - Dynamic With Fins), otvorenog tipa.
TakmiČenje će se održati 24.04.2010.god. sa poČetkom u 10,00 Časova, na Gradskom olimpijskom bazenu (zatvoreni, 25m pruge), u Banjoj Luci, po pravilima CMAS ronilaČke asocijacije. Kao i prethodna i ovo je organizovano povodom Dana grada (22.april), sa prigodnim novČanim nagradama za najuspješnije apneašice i apneaše.

Molimo zainteresovane da popunjene prijave (priložena ispod teksta) dostave najkasnije do 17.04.2010.god. na e-mail adresu kluba.
Za dodatne informacije obratiti se nekom iz organizacionog odbora, na tel. navedene u pozivnici u nastavku teksta.

Nastavak druženja ronilaca, ronilica i poklonika ovog sporta, predviðeno je u kompleksu bazena, te prostorijama našeg kluba.
OČekujemo Vas!