Dobrodošli na Bukovci Friday, June 21 2024 @ 04:59 am UTC

KURS ZA P1

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 682
Arhiv Od 16-25.03.2009. održan je kurs za poČetno ronilaČko zvanje " Ronilac sa jedniom zvijezdom". Obuka je uraðena po standardima meðunarodne asocijacije CMAS tako da će kandidati dobiti certifikate CMAS-a.
Na obuci je bilo 6 kandidata i svi su uspješno položili i teoretski i prakticni dio. Teoretski dio se sastoji od testa koji obuhvata svo gradivo koje se obraðuje na kursu a praktiČni dio su polagali u bazenu BRC "Šeher". Svi kandidati su uradili vježbe korektno jer su u toku praktiČne obuke radili vježbe i po nekoliko puta tako da su na ispit izašli vrlo spremni.
Novi kurs za poČetnu kategoriju se planira krajem aprila pa je ovo i poziv zainteresovanim da se jave u klub ili na tel 065 531 256.

Vise fotografija u albumu