Dobrodošli na Bukovci Friday, June 21 2024 @ 01:18 am UTC

Skola Ronjenja za prvu ronilacku zvijezdu

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 1,130
Novosti Škola ronjenja za prvu ronilaČku zvijezdu je poČela 07.07. .
Odaziv kandidata je iznad svakog oČekivanja. U školu se upisalo 29 polaznika. Teoretski dio svi zajedno pohaðaju, jer u renoviranim prostorijama kluba ima dovoljno mjesta, meðutim za praktiČni rad u bazenu su podjeljeni u dvije grupe.
Sa kandidatima rade instruktori, Drago Teinović i Miloš Trivunović i asistenti Popović Siniša i Raðević Branislav.
Oprema za sve kandidate je obezbjeðena i praktiČni dio se odvija prema predviðenom planu.
Prve vježbe su svi uspjeli da izvedu bez velikog napora što je dobar pokazatelj da i ubuduće neće biti teškoća.
Planirano je da se test iz teoretskog dijela i praktiČni ispit izvedu u petak 11.07.