Dobrodošli na Bukovci Monday, March 04 2024 @ 08:37 am UTC

OBAVJEŠTENJE ZA ČLANOVE

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 743
Aktivnosti

Obavještavaju se svi Članovi kluba da Članarinu u iznosu od 40 KM mogu platiti liČno u prostorijama kluba ili uplatom navedenog iznosa na žiro-raČun kluba broj 5620-9900-0013-6585 (sa naznakom "Članarina"). Članovi kluba koji su u prošloj godini imali 5 i više zarona, i pri tom platili Članarinu za 2007. godinu, imaju mogućnost da u skladu sa Statutom budu punopravni Članovi skupštine kluba. Svi koji ispunjavaju navedene uslove, treba Članarinu da plate najkasnije do 15. februara tekuće godine. Za više informacija možete se obratiti blagajniku kluba, Mišković Miroslavu, na broj telefona: 065/589-180.