Dobrodošli na Bukovci Sunday, June 16 2024 @ 06:25 pm UTC

VRAĆEN NOVČANIK ŠPANSKOJ DRŽAVLJANKI

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 1,077
Novosti


U srijedu, 05.12.2007.godine, u posjeti našem klubu je došla delegacija španske ambasade iz Sarajeva, a na Čijem Čelu je bio šef administracije g.Pedro Crespo Martinez. Razlog njihovog dolaska je nesvakidašnji. Naime, tog dana je obavljena sveČana predaja pronaðenog novČanika sa novcem i dokumentima koji pripadaju španskoj državljanki. Predaja je organizovana u prostorijama Gradske uprave, a predstavnike španske ambasade i RK BUK-a je primio g.Željko Katić, naČelnik civilne zaštite grada Banja Luka. NovČanik u kojem se nalazio novac i dokumenta je pronaðen u rijeci Drini ispod mosta Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu. Ekipa RK BUK je tih dana vršila podvodno snimanje postojećeg stanja temeljnih stopa mosta u Višegradu. Mišković Miroslav, Član RK BUK, je novČanik pronašao na dnu rijeke, a nakon izlaska iz vode iznenadio se kada je vidio sadržaj novČanika. Na površinu je tada isplivalo poštenje i Čovjekoljublje, odnosno želja da se novČanik vrati vlasniku. Iako se to tada uČinilo kao nemoguća misija, naišao je na krasan prijem kod ljudi iz španske ambasade. Nakon prvog kontakta sa g.Pedrom C.Martinezom bilo je jasno da će novČanik naći put do svog vlasnika. Ono što je u poČetku bilo misterija je kako je novČanik završio u rijeci Drini, odnosno, da li je španska državljanka bila meta kradljivaca ili je to bio nesrećan sluČaj. Osoblje španske ambasade je pozvalo vlasnicu izgubljenog novČanika koja trenutno živi u Madridu, i saopštilo joj je da je novČanik pronaðen i da će biti vraćen. To je kod nje izazvalo opšte zadovoljstvo i nevjericu, a rekla je da joj je novČanik sluČajno ispao. U Višegrad je došla nakon ljetovanja u Crnoj Gori, a razlog posjete je bio obilazak poznate na Drini ćuprije. U telefonskom razgovoru se zahvalila i rekla: " Bila sam ovo ljeto u Crnoj Gori i Višegradu da upoznam prirodne i kulturne ljepote, ali doći ću u Banja Luku da upoznam ljude!". Ovo je nesumljivo odliČna promocija našeg grada. Na ovakav naČin se prave mostovi izmeðu ljudi u koje svako može uzidati bar jedno dobro djelo i dokazuje se da je Banja Luka odavno postala evropski grad.