Dobrodošli na Bukovci Sunday, December 03 2023 @ 02:11 am UTC

SNIMLJENA NA DRINI ćUPRIJA

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 1,123
Aktivnosti


Ako ste pomislili da je rijeČ o ekranizaciji poznatog djela našeg Nobelovca Ive Andrića, prevarili ste. Naime, Članovi RK BUK su od 14.10. do 19.10.2007. godine boravili u Višegradu radi snimanja postojećeg stanja mosta. Angažovani su u sklopu istražnih radova na mostu Mehmed Paše Sokolovića. Njihov zadatak je bio da urade podvodno snimanje sadašnjeg stanja temelja stubova koji se nalaze u vodi, mjerenje razmaka izmeðu temeljnih stopa kao i mjerenje i izrada skice temeljnih stopa. U ekipi Buka je bilo osam ronioca, meðu kojima su se nalazili profesionalni snimatelj, graðevinski inžinjer i arhitekta. RK BUK je angažovan od strane Univerziteta Džemal Bijedić , Graðevinskog fakulteta u Mostaru, Zavoda za projektovanje i ispitivanje materijala i konstrukcija- Mostar. Svrha ovih istraživanja je da se pripremi dokumentacija za projekat sanacije mosta u Višegradu. Ovaj projekat i buduću sanaciju finansira Turska vlada preko organizacije TIKA sa sjedištem u Sarajevu. Ekipu na terenu u ponedjeljak, 15.10.2007 godine, su obišli prof.dr Mehmed Sarić, dipl.ing.grað.- dekan Graðevinskog fakulteta u Mostaru i predstavnik opštine Višegrad Gordana Mojević. Oni su izrazili zadovoljstvo onim sto su vidjeli na terenu, a pogotovo opremljensti i profesionalizmom ekipe Buka. Ronioci su posao završili uspješno, a narednih dana će pred struČnom komisijom u Mostaru održati projekciju snimljenog materijala.