Dobrodošli na Bukovci Friday, June 21 2024 @ 12:37 am UTC

ČIŠĆENJE VRBASA

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 1,388
Aktivnosti
RonilaČki klub Buk Banjaluka poČeo je akciju Čišćenja vodotoka Vrbasa na potezu Tulekova brana - Gradski most. RonilaČke ekipe su zabilježile lokacije naplava i krupnog otpada kojeg naši sugraðani veoma inventivno bacaju gdje stignu, a ne na za to predviðene lokacije. Ronioci su prikupili veće koliČine smeća i uredili dvije ade, a u nastavku akcije planirano je da se foto dokumentuju svi ispusti kanalizacija, te deponije i krupni otpad u koritu rijeke Vrbas. Buk će dati svoj doprinos u izvlaČenju nepristupaČnog otpada sa dna rijeke, kao i obezbjeðenje ekipama koje Čiste obale. Akcija se odvija u saradnji sa Gradskom Upravom. RK Buk više godina provodi ovu akciju, a ove godine će dati preporuke i smjernice, te lokacije i fotografije najvećih zagaðivaČa, kao i deponije smeća ispod kuća pored rijeke, nadležnim službama koje bi sankcionisale one koji uporno prljaju Vrbas. Za kraj akcije planirano je vaðenje olupine ispod Gradskog Mosta o Čemu će javnost i mediji biti blagovremeno upoznati.