Dobrodošli na RK BUK Saturday, September 21 2019 @ 04:16 PM EDT

Novosti

OBAVJEŠTENJE ZA ROSE

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 330
Novosti Obavještavaju se Članovi kluba da će se odlazak na stažno ronjenje u Rose organizovati u dvije grupe i to u terminima od 02. do 09.juna (1.grupa) i od 09. do 16.juna (2.grupa). Cijene i uslovi ostaju isti, a za više informacija se možete obratiti Miroslavu Miškoviću na tel.065/589-180.

PRIPREME ZA VJEŽBU "CRO FLOODS 2012"

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 593
Novosti
Pripadnici Buk-a uČestvovali su na pripremnoj vježbi "IPA CRO FLOODS 2012" koja je održana od 13. do 16. februara 2012. godine u Tuhelju u okviru IPA projekta civilne zaštite za zemlje kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje. Tokom boravka upoznati smo sa scenarijem vježbe koja će se održati od 21. do 25. maja 2012.godine u Republici Hrvatskoj. Na ovoj vježbi bilo je prisutno 58 uČesnika iz država korisnica IPA projekta: Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Turska i Hrvatska, kao i predstavnici Konzorcija i Europske komisije. Scenarij vježbe utemeljen je na poplavi koja je pogodila sjeverozapadni dio Hrvatske, te Republika Hrvatska traži meðunarodnu pomoć putem Centra Europske unije za monitoring i informisanje (MIC).

NOVOGODISNJI RAFTING

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 532
Novosti

Clanovi Buk-a su i ove godine organizovovali novogodisnji rafting. Ovaj rafting je vec postao tradicionalan, a ove godine je odrzan u petak, 30.12.2011. godine. Na druzenje i zabavu odazvali su se i clanovi KSDV "Argonaut" i studenti Fakulteta za ekeologiju UPS.

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 346
Novosti

ODRZANA PREZENTACIJA OPREME

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 417
Novosti
U prostorijama kluba je 12. i 13.decembra odrzana prezentacija proizvoda renomirane firme "Santi" koja se bavi proizvodnjom suhih ronilackih odijela i pododijela sa grijanjem koja su namjenjena ronjenju u hladnim vodama. Gospodin Tomas Stachura koji je vlasnik firme i dugogodisnji ronilac koji se bavi sa ronjenjem na olupinama u Baltickom moru, uspio je da prezentuje kompletnu paletu proizvoda koja je namijenjena ronilackoj populaciji.

ODRŽANA SKUPŠTINA KLUBA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 333
Novosti U nedjelju, 18.decembra, održana je 2.redovna skupština kluba u 2011.godini. Na skupštini je prihvaćena informacija o radu kluba u 2011.godini, kao i plan rada u 2012.godini. Takoðer, skupština je odluČila da cijena Članarine u 2012.godini ostane ista kao i do sada tj. 40 KM. Članarina za narednu godinu se može uplatiti na žiro raČun kluba.

PREZENTACIJA RONILAČKE OPREME

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 382
Novosti Pozivamo sve zainteresovane na prezentaciju proizvoda ronilaČke firme "Santi" koja će se održati u utorak, 13.decembra, u prostorijama kluba sa poČetkom u 17 Časova. Radi se o proizvoðaČu iz Poljske koji je već 10 godina prisutan na tržištu ronilaČke opreme i koji se specijalizovao za proizvodnju suhih odijela i pododijela. U toku prezentacije biće predstavljeno i novo pododijelo sa kompletno inkorporiranim grijaČima za cijelo tijelo i baterijiskim napajanjem, kao i testovi izolacije odijela sa termovizijskom kamerom.

ZAKAZANA 2.REDOVNA SKUPSTINA KLUBA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 339
Novosti Predsjednik skupstine g.Sinisa Popovic zakazao je 2.Redovnu skupstinu kluba u 2011.godini. Skupstina ce se odrzati u nedjelju, 18.decembra 2011.godini, u prostorijama kluba sa pocetkom u 18 casova. Pozivamo sve clanove skupstine da prisustvuju, a predlozeni dnevni red i ostali materijali se mogu pogledati u klubu.

ZAVRSENA OBUKA ZA RONIOCE

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 450
Novosti
U cetvrtak, 08.12.2011.godine, organizovano je svecano urucivanje diploma za 6 kandidata koji su uspjesno zavrsili obuku i postali ronioci sa jednom zvijezdom. Obuka je izvrsena u novembru, a nakon uspjesno polozenih pismenih i prakticnih ispita svi kandidati su uspjesno zavrsili obuku. Obuka je organizovana po CMAS standardima, a svi kandidati su dobili medjunarodno priznate licence.