Dobrodošli na RK BUK Saturday, September 21 2019 @ 04:16 PM EDT

Novosti

KURS ZA RONJENJE

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 285
Novosti
Ronilacki klub "Buk" organizuje kurs za sticanje kategorije "Ronilac sa jednom zvijezdom R1(P1)" prema standardima Svjetske ronilaČke federacije CMAS. Kurs se sastoji od teoretske i praktiČne nastave koju izvode certifikovami CMAS instruktori. Klub svim polaznicima kursa obezbjeðuje potrebnu ronilaČku opremu i literaturu, a nakon položenog ispita kandidati dobijaju meðunarodno priznatu dioplomu i karticu (brevet). Informativni sastanak održaće se u ponedjeljak, 14. oktobra 2013. godine u prostorijama kluba u 18:00 sati. Prijave i informacije na 065/531-256 (Drago Teinović) .

POČELO UREÐENJE OBALE KOD KLUBA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 268
Novosti
Uz podršku Administrativne službe Grada poČeli su radovi na sanaciji dijela obale Vrbasa kod našeg kluba. Radove na ureðenju obale poČeli smo vlastitim snagama prije dvije godine Čime je sprijeČeno dalje osipanje terena koje je uzrokovao visoki vodostaj. Nakon završetka radova obala će, pored zaštite terena, biti na raspolaganju graðanima za odmor i rekreaciju.

OGLAS

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 334
Novosti Na osnovu Člana 34. Statuta kluba Upravni odbor raspisuje oglas za prikupljanje ponuda za zakup prostora namjenjenog za ugostiteljstvo. Potpuno opremljen prostor kluba namjenjen za ugostiteljski sadržaj daje se u zakup najpovoljnijem ponuðaČu na rok od tri godine. Pismene ponude dostaviti najkasnije do 27.juna 2013. godine do 12:00 sati kod administratora kluba. Detalji i uslovi oglasa nalaze se na klupskoj oglasnoj tabli, a više informacija možete dobiti kod M.Miškovića (065/589-180)

OBNOVA LICENCE

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 335
Novosti
Obavjestavamo sve zainteresovane kojima je istekla DAN licenca za prvu pomoc sa kiseonikom da mogu pristupiti obnovi licence. Kurs za obnovu ce se organizovati u prostorijama kluba u ponedjeljak, 17.06.2013.godine u 19 casova. Za vise informacija i prijave mozete kontaktirati Miroslava Miskovica na tel.065/589-180.

KURS RONJENJA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 312
Novosti
Obavjestavamo sve zainteresovane da Ronilacki klub "Buk" organizuje kurs za ronjenje koji ce trajati od 05. do 12.jula ove godine. Sastanak sa kandidatima ce se odrzati u petak, 05.07.2013.godine u prostorijama kluba sa pocetkom u 19 casova. Obuka se izvodi po programu CMAS-a, a svi kandidati nakon uspjesno savladane obuke dobijaju medjunarodno priznatu diplomu ronioca "R1"(P1) tj.ronilac sa jednom zvijezdom. Pozivamo sve zainteresovane da dodju u klub ili da se jave na telefon 065/531-256.

POLAGANJE ZA UPRAVITELJA ČAMCA POMJERENO ZA 17.MAJ

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 304
Novosti Obavještavamo sve zainteresovane i prijavljene kandidate da će se polaganje za upravitelja Čamca umjesto u utorak, 14.maja održati u petak, 17.maja u 11 Časova u prostorijama kluba. Prijave i informacije mozete dobiti na telefon 065/589-180 (Miroslav Mišković).

NOVI TERMIN ZA SKUPSTINU KLUBA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 315
Novosti Obavjestavamo sve clanove skupstine da je novi termin za skupstinu kluba u ponedjeljak, 13.maja sa pocetkom u 18 casova. Nove materijale mozete pogledati u klupskim prostorijama.

OBAVJEŠTENJE ZA ROSE

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 316
Novosti
Obavještavamo sve Članove kluba da je odlazak na stažno ronjenje u Rose planiran za 25.maj ove godine. Cijene i uslovi ostaju isti kao i prethodnih godina, a za više informacija se možete obratiti Miroslavu Miškoviću na tel.065/589-180.

POLAGANJE ZA UPRAVITELJA ČAMCA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 310
Novosti Obavještavamo sve zainteresovane da će RK "Buk" organizovati polaganje za upravitelja Čamca koje će se održati u utorak, 14.maja u 11 Časova u prostorijama kluba. Polaganje se izvodi u organizaciji Ministarstva saobraćaja i veza Vlade RS i LuČke kapetanije BrČko. RonilaČki klub "Buk" je tehniČka podrška, a sve prijave je potrebno dostaviti do 07.maja.2013.godine. Prijave i informacije mozete dobiti na telefon 065/589-180 (Miroslav Mišković).