Dobrodošli na Bukovci Sunday, June 23 2024 @ 08:58 am UTC

ČLANARINA ZA 2023.GODINU

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 367
Novosti Pozivamo sve članove i prijatelje kluba da plate članarinu za 2023.godinu koja iznosi 50 KM. Uplatu možete izvšiti na žiro račun kluba 562-099-0000-1365-85 (svrha doznake "članarina"), a oni članovi koji ispunjavaju uslov da budu punopravni članovi skupštine (najmanje 5 zarona u 2022.godini) ovaj iznos treba da uplate najkasnije do 15.februara 2023.godine čime ostvaruju pravo na članstvu skupštini za ovu godinu.