Dobrodošli na RK BUK Thursday, March 30 2023 @ 02:09 pm UTC

PROMOVISANI SPASIOCI-JUNIORI

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 1,039
Spasilačka Služba
PoČetkom oktobra su uruČene licence za prve tri uČenice koje su uspješno završile obuku i stekli zvanje "Spasilac Junior". Radi se o bivšim uČenicama Osnovne škole "Ivan Goran KovaČić" koje su tokom 2012.godine prošle obuku iz prve pomoći i spašavanja iz vode. Ovaj podmladak predstavlja budućnost SpasilaČke službe, a raduje nas Činjenica da je u toku obuka i novih juniora Čija se promocija oČekuje u narednom periodu.
Ovakav rad sa uČenicima završnih razreda osnovnih škola će u narednom periodu biti redovna praksa, a podsjećamo Vas da već 2 godine organizujemo i provodimo radionice "Sigurno kupanje" za uČenike 4.razreda osnovne škole. Sve ovo je dovelo do smanjenja uČestalosti nesreća u vodi u 2012.godini u kojima su uČestvovala djeca školskog uzrasta.