Dobrodošli na Bukovci Tuesday, February 27 2024 @ 04:53 am UTC

Publikacija "Ronilac sa jednom zvijezom P1 (R1)"

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 942
Arhiv

Uskoro iz štampe izlazi najnovije izdanje publikacije Ronilac sa jednom zvijezom P1 (R1) u izdanju našeg Kluba.

PriruČnik je rezultat dugog rada ureðivaČkog odbora koji su Činili instruktori iz našeg Kluba uz pomoć i saradnju sa Prim. dr Miodragom Živkovićem koji je obradio medicinske aspekte ronjenja.

U sklopu PriruČnika nalazi se i CD sa prezentacijom i elektronskom verzijom teksta. PriruČnik će biti sastavni dio materijala koje će dobiti svi polaznici kursa za sticanje CMAS ronilaČke kategorije P1 (R1) ali će ga moći kupiti i svi zainteresovani.

Naš PriruČnik je jedan od rijetkih u regionu i jedini takve vrste u Bosni i Hercegovini. Vjerujemo da će svi zainteresovani, bez obzira na ronilaČku kategoriju sa zadovoljstvom kupiti ovu publikaciju. Više informacija kod Mišković M. na mob 065 589 180