Who's Online

Guest Users: 1

Events

There are no upcoming events

Topics

User Functions


Welcome to Banjalukasport.com Saturday, May 25 2024 @ 05:38 pm UTC

Ban Milosavljević

  • Contributed by:
  • Views:
    2,240
Svetislav - Tisa Milosavljević je rođen je 7. septembra 1882. u Nišu. Na Mitrovdan, 8. novembra 1929. godine zakoračio u Banju Luku i otpočeo upravljanje Vrbaskom banovinom.

Svetislav-Tisa Milosavević je u našim krajevima zatekao veoma tešku situaciju - po svim kriterijumima Vrbaska banovina bila je najnerazvijenija od svih devet. Međutim, to ga nije pokolebalo. Naprotiv, Milosavljević je bio veliki borac i vizionar. Odmah je "zasukao rukave" i otpočeo sa gigantskim poduhvatima kakvi u cijeloj banovini, a naročito u našem gradu nisu zapamćeni.

Za svega četiri i po godine njegove uprave u Banovini su izgrađene stotine osnovnih škola, mostova, kilometri i kilometri puteva, otvorene su mnoge privredne, kulturne i sportske institucije.

Opšti napredak se naročito osjetio u banovinskoj prijestonici, tj. u Banjoj Luci, koja je za te četiri i po godine dobila mnoge reprezentativne objekte i institucije koje su i danas ponos i simboli Banje Luke.

Već do 1. decembra 1931. godine izgrađena je Banska palata, današnja zgrada Gradske uprave. Ni godinu dana kasnije, na Mitrovdan 1932. godine, svečano je otvoren Banski dvor, dok su 1930. godine osnovani Pozorište i Muzej, koji su četiri godine kasnije dobili zgradu sadašnjeg Pozorišta, hram kulture koji i danas krasi naš grad. Sazidano je sedam palata za činovnike u današnjoj Aleji svetog Save i kod Pošte.

Tih godina izgrađen je i hotel "Palas", a dograđen je i modernizovan hotel ''Bosna''. Uređen je Gradski park u kome je otkriven spomenik Petru Kočiću, izgrađeni su i Sokolski dom, te Higijenski zavod.

Banja Luka je dobila prve asfaltirane ulice, osnovano je Centralno banovinsko udruženje za turizam sa 25 lokalnih, porenute su Vrbaske novine.

Ban Milosavljević je za svog boravka u Banjoj Luci mnogo pomogao završetku Hrama svete Trojice, koji se danas na starom mjestu obnavnja pod imenom Hram Hrista Spasitelja.

Ban je Banju Luku napustio večernjim vozom 22. aprila 1934. godine. Lokalne vlasti su planirale da mu organizuju svačani ispraćaj, ali je on - onako skroman kakav je bio - to odbio, a novac koji je bio predviđen za troškove tog ispraćaja dat je po njegovoj želji u humanitarne svrhe.

Pri njegovom odlasku se, ipak, spontano okupilo oko 10.000 građana, koji su od Banskog dvora do željezničke stanice (danas Galerija) napravili veliki špalir.

Koliko je poznato, Svetislav Milosavljević je još samo jednom posjetio Banju Luku. Bilo je to na Spasovdan, 18. maja 1939. godine, kada se u Banjoj Luci okupilo oko 20.000 građana. Mnogi su bili oduševljeni što ponovo vide svog dragog bana, a on je tada došao da kumuje Hramu svete Trojice.

Umro je u Beogradu 28. jula 1960. godine.