Dobrodošli na RK BUK Sunday, April 18 2021 @ 04:51 PM EDT

Poplava
U periodu od četvrtka 15. maja područje našeg grada, ali i cijele RS i BiH, zahvatile su nezapamćene poplave. članovi našeg kluba su organizovano pristupili spašavanju ljudi i materijalnih dobara kroz Jedinicu za rad i spasavanje na vodi i pod vodom gradskog štaba CZ. Dvadesetsedam pripadnika ove jedinice radili su u sklopu 7 timova od kojih je jedan tim sa motornim čamcem bio ispomoć Specijalnoj jedinici policije RS u regionu Doboja, a ostali timovi su bili anga¾ovani na području gradskih naselja i to: Karanovac, Rekavice, Derviša, Lazarevo, Vrbanja, česma kao i Trna u Laktaškoj opštini. Pored članova kluba koji su pripadnici jedinice CZ uključili su se i ostali članovi kluba, te članovi spasilačke slu¾be i rafting tima tako da je skoro 50 članova kluba bilo uključeno. Kako vidite na fotografijama u prilogu, prostorije naše kluba bile su gotovo potpuno poplavljene u prizemlju gdje je nivo vode dostigao 180 cm. Ipak to nas nije spriječilo da svoje znanje i pomoć pru¾imo tamo gdje je bilo najpotrebnije. Posebno treba istaći da su svi naši timovi dobili najviše ocjene i pohvale za svoj rad i obučenost. Sada, kada se stanje voda u našoj regiji smirilo, naši timovi su spremni da pomognu i u drugim dijelovima RS kao i u zemljama okru¾enja.
Friday, May 16 2014 @ 11:23 AM EDT
Views 355
 • Currently 0.00/5
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Friday, May 16 2014 @ 11:52 AM EDT
Views 356
 • Currently 0.00/5
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Friday, May 16 2014 @ 11:52 AM EDT
Views 327
 • Currently 0.00/5
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Friday, May 16 2014 @ 11:52 AM EDT
Views 375
 • Currently 0.00/5
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Friday, May 16 2014 @ 01:01 PM EDT
Views 293
 • Currently 0.00/5
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Friday, May 16 2014 @ 01:01 PM EDT
Views 310
 • Currently 0.00/5
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Friday, May 16 2014 @ 01:01 PM EDT
Views 292
 • Currently 0.00/5
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Saturday, May 17 2014 @ 03:37 PM EDT
Views 297
 • Currently 0.00/5
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Saturday, May 17 2014 @ 03:37 PM EDT
Views 318
 • Currently 0.00/5
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Saturday, May 17 2014 @ 03:39 PM EDT
Views 329
 • Currently 0.00/5
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Saturday, May 17 2014 @ 03:39 PM EDT
Views 310
 • Currently 0.00/5
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Saturday, May 17 2014 @ 03:39 PM EDT
Views 309
 • Currently 0.00/5
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
Page 1 of 2
Jump to:  
Album ID: 106