Dobrodošli na RK BUK Saturday, September 21 2019 @ 04:12 PM EDT

Spasilačka Služba

PROMOVISANI NOVI SPASIOCI

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 561
Spasilačka Služba

Dvadesetjedan polaznik obuke spašavanja na otvorenim vodama, koja je u avgustu 2011. provedena u Sarajevu, FoČi i Neumu, dobio je certifikat spasioca na zvaniČnoj ceremoniji koja je održana u srijedu, 21. septembra, u Sarajevu u okviru Prve regionalne konferencije o turizmu.
Obuku spasilaca obavio je RonilaČki klub BUK iz Banjaluke, jedini meðunarodno priznati centar za obuku spasilaca u BiH, koji je obuku implementirao u skladu sa standardima Meðunarodne Federacije za spašavanje (http://www.ilsf.org).

NABAVLJEN AUTOMATSKI EKSTERNI DEFIBRILATOR

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 1,233
Spasilačka Služba
SpasilaČka služba RonilaČkog kluba "Buk" od sada vrši i obuku za primjenu automatskog eksternog defibrilatora (AED). Naime, zahvaljujući donaciji FIRMA Project-a nabavljen je novi AED koji se primjenjuje za obuku, a radi se o najnovijem modelu koji instrukcije za primjenu daje na našem jeziku. U planu je da u budućnosti veliki broj spasilaca proðe ovu obuku, a ova obuka će biti dostupna i drugim zainteresovanim licima (roniocima i dr.).

OBUKA ZA SPASIOCE U BANJOJ LUCI

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 441
Spasilačka Služba U ponedjeljak, 25.jula, poČinje obuka za spasioce u Banjoj Luci. Okupljanje kandidata je u 9 Časova u prostorijama RK Buk, a obuka će trajati sedam dana nakon Čega će polaznici dobiti zvanje "Spasilac na otvorenim vodama/bazenu". Teoretska nastava će se izvoditi u prostorijama RonilaČkog kluba "Buk", a praktiČna obuka na Gradskom olimpijskom bazenu i jezeru u Trnu. Ova obuka predstavlja nastavak realizacije projekta "Obuka spasilaca u BiH" koji je podržan od strane FIRMA Project-a. Do sada je održano više kurseva širom BiH, a poslije Banja Luke, obuka će se održati u Neumu i Bihaću. Za sve informacije možete se obratiti koordinatoru za rad SpasilaČke službe u BiH Miroslavu Miškoviću na telefon broj 065/589-180.

ODRŽANA OBUKA ZA SPASIOCE U SARAJEVU

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 576
Spasilačka Služba
SpasilaČka služba je u periodu od 22. do 27.juna po prvi put organizovala obuku za spasioce u Sarajevu. Obuka je izvoðena na Termalnoj rivijeri „Ilidža“, a pored kandidata iz Sarajeva, bili su prisutni i kandidati iz FoČe. Svi kandidati su po završenoj obuci dobili meðunarodnu licencu, radnu odjeću i torbicu prve pomoći. Veliku zahvalnost dugujemo domaćinu Termalnoj rivijeri „Ilidža“ koja ima fantastiČne uslove za rad i koja je prepoznala znaČaj angažovanja profesionalnih spasilaca.

SVEČANO URUČENE LICENCE

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 540
Spasilačka Služba
U prostorijama RonilaČkog kluba "Buk" organizovano je sveČano uruČivanje licenci za 40 spasilaca. RijeČ je o spasiocima koji su obuku zavšili u protekla 2 mjeseca, a kandidati su bili iz Banja Luke, Prijedora, Srbca, Mrkonjić Grada, Jajca, Čelinca i BrČkog. SveČanom uruČivanju licenci su prisustvovali i prestavnici Firma Project-a iz Sarajeva, a delegaciju je predvodio direktor g.David King koji je uruČio licence i poželio spasiocima sretan rad.

PROJEKAT "SIGURNOST DJECE NA KUPALIŠTIMA"

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 609
Spasilačka Služba
SpasilaČka služba RonilaČkog kluba "Buk" od ponedjeljka, 23.maja, poČinje sa realizacijom projekta "Sigurnost djece na kupalištima". Cilj ovog projekta je da se u osnovnim školama u Banjoj Luci i Laktašima održe radionice za uČenike 4.razreda na temu njihove sigurnosti na kupalištima. Radionice će izvoditi edukovani instruktori SpasilaČke službe, a uČenici će se upoznati sa pravilima ponašanja na kupalištima, opremom za spašavanje, ulogom spasilaca, kao i znaČajem oČuvanja životne sredine.

OBUKA ZA SPASIOCE U BANJOJ LUCI I JAJCU

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 585
Spasilačka Služba
Obavještavamo sve zainteresovane da nova obuka za spasioce poČinje u ponedjeljak, 09.maja, okupljanjem kandidata u prostorijama RonilaČkog kluba "Buk" u 9 Časova. Na ovoj obuci će pored kandidata iz Banja Luke prisustvovati i kandidati iz Jajca, te će se dio praktiČne obuke izvoditi na teritoriji opštine Jajce. Klub će obezbjediti prevoz za sve kandidate radi odlaska na Plivsko jezero, a praktiČne vježbe u bazenu će se izvoditi u Banjoj Luci.

SPASILAČKA SLUŽBA U AKCIJI

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 943
Spasilačka Služba
Članovi SpasilaČke službe RonilaČkog kluba "Buk" su proteklog vikenda imali pune ruke posla. Naime, na rijeci Vrbas održano je Predevropsko prvenstvo u kajaku i kanuu u disciplini slalom, a spasioci su se sa zadovoljstvom odazvali na poziv organizatora KKK "Vrbas" iz Banja Luke. Više puta su spasioci skakali u rijeku zbog prevrtanja takmiČara, a napominjemo da nije izgubljen niti jedan dio opreme (veslo ili sl.).

ZAVRSENA OBUKA ZA DAVANJE KISEONIKA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 588
Spasilačka Služba
Proteklog vikenda uspjesno je zavrsena besplatna obuka za davanje kiseonika na kojoj je ucestvovalo 10 spasilaca. Ova obuka je organizovana uz pomoc FIRMA Project-a, a zahvaljujuci njihovoj donaciji nabavljen je i komplet za davanje kiseonika koji ce se koristiti tokom sezone kupanja radi sto efikasnijeg pruzanja prve pomoci u hitnim slucajevima. Zahvaljujuci ovoj obuci, pruzena je mogucnost spasiocima da napreduju u sluzbi jer ce se ove godine po prvi put u BiH organizovati kurs za "Voditelja spasilacke stanice", a jedan od uslova za pristup ovom kursu je i uspjesno zavrsena obuka za davanje kiseonika.

SEMINAR U BUGARSKOJ

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 548
Spasilačka Služba
SpasilaČka služba RonilaČkog kluba "Buk" je u martu ove godine potpisala ugovor na osnovu kojeg je postala jedina organizacija ovlaštena da vrši procjenu rizika na kupalištima širom BiH. U skladu sa tim, koordinator za rad SpasilaČke službe u BiH Miroslav Mišković boravio je na seminaru u Bugarskoj koji je održan u Sofiji u periodu od 15. do 18.aprila 2011.godine.