Dobrodošli na RK BUK Thursday, March 30 2023 @ 01:38 pm UTC

Spasilačka Služba

OBUKA ZA SPASIOCE

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 674
Spasilačka Služba Obavjestavamo sve zainteresovane da Spasilacka sluzba organizuje obuku za spasioce u Banjoj Luci koja ce trajati od 18. do 25.juna. Teoretski dio obuke ce se odrzavati u prostorijama kluba, a prakticni dio na Gradskom olimpijskom bazenu i na jezeru u Trnu. Svi zainteresovani kandidati moraju imati ljekarsko uvjerenje i ispuniti sljedece norme: isplivati 400 metara za manje od 8 minuta i preroniti na dah 20 metara. Za vise informacija i prijave mozete se obratiti koordinatoru za rad spasilacke sluzbe Miroslavu Miskovicu na broj telefona 065/589-180.

SIGURNOST DJECE NA KUPALIŠTIMA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 670
Spasilačka Služba
SpasilaČka služba RonilaČkog kluba "Buk" poČinje sa realizacijom projekta "Sigurnost djece na kupalištima". Glavni cilj ovog projekta je da se u osnovnim školama u Banjoj Luci i Laktašima održe radionice za uČenike 4.razreda na temu njihove sigurnosti na kupalištima. Radionice će izvoditi instruktori SpasilaČke službe, a uČenici će se tokom radionica koje traju jedan školski Čas upoznati sa pravilima ponašanja na kupalištima, opremom za spašavanje, ulogom spasilaca, kao i znaČajem oČuvanja životne sredine. Svaki uČenik će dobiti džepno izdanje knjižice sa pravilima ponašanja na kupalištu, a na školama će biti istaknuti plakati na ovu temu. Napominjemo da je znaČaj ovog projekta veliki jer je utapanje drugi uzrok smrtnosti djece uzrasta do 15 godina u cijelom svijetu.

OBUKA ZA SPASIOCE

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 659
Spasilačka Služba Spasilacka sluzba organizuje obuku za spasioce u Banjoj Luci koja ce trajati od 8. do 15.maja ove godine. Teoretski dio obuke ce se odrzavati u prostorijama kluba, a prakticni dio na Gradskom olimpijskom bazenu i na jezeru u Trnu. Svi zainteresovani kandidati moraju imati ljekarsko uvjerenje i da ispune sljedece norme: isplivati 400 metara za manje od 8 minuta i preroniti na dah 20 metara. Za vise informacija i prijave mozete se obratiti koordinatoru za rad spasilacke sluzbe Miroslavu Miskovicu na broj telefona 065/589-180.Svi polaznici ce dobiti Spasilacki prirucnik, a oni koji uspjesno zavrse obuku, dobijaju medjunarodno priznatu licencu, spasilacku odjecu, te licnu torbicu prve pomoci.

TAKMIČENJE SPASILACA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 975
Spasilačka Služba
SpasilaČka služba RonilaČkog kluba "Buk" je na poziv Hrvatskog Crvenog križa uČestvovala na 6. Nacionalnom natjecanju Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja koje je održano proteklog vikenda u Omišu. Pored najboljih timova iz cijele Hrvatske, ekipu Buk-a su Činili: Maja Čavić, Filip Sabljić, Marko Ðukić, Vasko Jošić, Ðorðe Slijepac, Jovo Stanić i Dejan Marković. TakmiČenje je održano na pješČanoj gradskoj plaži Punta. Preko 60 spasilaca takmiČilo se u šest disciplina: utrka na vodi, timska utrka spašavanja s plutaČom, individualna utrka spašavanja s plutaČom, sprint 90m, štafeta (4x90m) i osvajanje zastavica.

PROMOVISANI NOVI SPASIOCI

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 836
Spasilačka Služba

Dvadesetjedan polaznik obuke spašavanja na otvorenim vodama, koja je u avgustu 2011. provedena u Sarajevu, FoČi i Neumu, dobio je certifikat spasioca na zvaniČnoj ceremoniji koja je održana u srijedu, 21. septembra, u Sarajevu u okviru Prve regionalne konferencije o turizmu.
Obuku spasilaca obavio je RonilaČki klub BUK iz Banjaluke, jedini meðunarodno priznati centar za obuku spasilaca u BiH, koji je obuku implementirao u skladu sa standardima Meðunarodne Federacije za spašavanje (http://www.ilsf.org).

NABAVLJEN AUTOMATSKI EKSTERNI DEFIBRILATOR

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 1,791
Spasilačka Služba
SpasilaČka služba RonilaČkog kluba "Buk" od sada vrši i obuku za primjenu automatskog eksternog defibrilatora (AED). Naime, zahvaljujući donaciji FIRMA Project-a nabavljen je novi AED koji se primjenjuje za obuku, a radi se o najnovijem modelu koji instrukcije za primjenu daje na našem jeziku. U planu je da u budućnosti veliki broj spasilaca proðe ovu obuku, a ova obuka će biti dostupna i drugim zainteresovanim licima (roniocima i dr.).

OBUKA ZA SPASIOCE U BANJOJ LUCI

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 606
Spasilačka Služba U ponedjeljak, 25.jula, poČinje obuka za spasioce u Banjoj Luci. Okupljanje kandidata je u 9 Časova u prostorijama RK Buk, a obuka će trajati sedam dana nakon Čega će polaznici dobiti zvanje "Spasilac na otvorenim vodama/bazenu". Teoretska nastava će se izvoditi u prostorijama RonilaČkog kluba "Buk", a praktiČna obuka na Gradskom olimpijskom bazenu i jezeru u Trnu. Ova obuka predstavlja nastavak realizacije projekta "Obuka spasilaca u BiH" koji je podržan od strane FIRMA Project-a. Do sada je održano više kurseva širom BiH, a poslije Banja Luke, obuka će se održati u Neumu i Bihaću. Za sve informacije možete se obratiti koordinatoru za rad SpasilaČke službe u BiH Miroslavu Miškoviću na telefon broj 065/589-180.

ODRŽANA OBUKA ZA SPASIOCE U SARAJEVU

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 777
Spasilačka Služba
SpasilaČka služba je u periodu od 22. do 27.juna po prvi put organizovala obuku za spasioce u Sarajevu. Obuka je izvoðena na Termalnoj rivijeri „Ilidža“, a pored kandidata iz Sarajeva, bili su prisutni i kandidati iz FoČe. Svi kandidati su po završenoj obuci dobili meðunarodnu licencu, radnu odjeću i torbicu prve pomoći. Veliku zahvalnost dugujemo domaćinu Termalnoj rivijeri „Ilidža“ koja ima fantastiČne uslove za rad i koja je prepoznala znaČaj angažovanja profesionalnih spasilaca.

SVEČANO URUČENE LICENCE

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 725
Spasilačka Služba
U prostorijama RonilaČkog kluba "Buk" organizovano je sveČano uruČivanje licenci za 40 spasilaca. RijeČ je o spasiocima koji su obuku zavšili u protekla 2 mjeseca, a kandidati su bili iz Banja Luke, Prijedora, Srbca, Mrkonjić Grada, Jajca, Čelinca i BrČkog. SveČanom uruČivanju licenci su prisustvovali i prestavnici Firma Project-a iz Sarajeva, a delegaciju je predvodio direktor g.David King koji je uruČio licence i poželio spasiocima sretan rad.

PROJEKAT "SIGURNOST DJECE NA KUPALIŠTIMA"

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 821
Spasilačka Služba
SpasilaČka služba RonilaČkog kluba "Buk" od ponedjeljka, 23.maja, poČinje sa realizacijom projekta "Sigurnost djece na kupalištima". Cilj ovog projekta je da se u osnovnim školama u Banjoj Luci i Laktašima održe radionice za uČenike 4.razreda na temu njihove sigurnosti na kupalištima. Radionice će izvoditi edukovani instruktori SpasilaČke službe, a uČenici će se upoznati sa pravilima ponašanja na kupalištima, opremom za spašavanje, ulogom spasilaca, kao i znaČajem oČuvanja životne sredine.