Dobrodošli na RK BUK Thursday, March 30 2023 @ 11:57 am UTC

Spasilačka Služba

OBUKA ZA SPASIOCE

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 397
Spasilačka Služba Obavještavamo sve zainteresovane kandidate da će obuka za spasioce poČeti u petak, 13.06.2014.godine, u 9 Časova u prostorijama kluba. Obuka traje 7 dana, a sastoji se iz teoretskog i praktiČnog dijela. Svi kandidati nakon uspješno završene obuke dobijaju meðunarodno priznatu licencu, poklon paket, torbicu prve pomoći i uniformu. Više informacija možete dobiti na tel.065/589-180 (Miroslav Mišković).

NOVI TERMIN ZA SPECIJALISTICKE KURSEVE ZA SPASIOCE

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 559
Spasilačka Služba
Obavjestavamo sve zainteresovane spasioce da ce specijalisticki kursevi prve pomoci za primjenu automatskog eksternog defibrilatora i prva pomoc sa kiseonikom kod zrtava utapanja biti organizovani u subotu, 1.februara 2014.godine, sa pocetkom u 10 casova. Kurs je namjenjen prije svega spasiocima u cilju strucnog usavrsavanja i napredovanja u spasilackoj sluzbi. Svi kandidati koji uspjesno zavrse navedene kurseve sticu medjunarodno priznate licence. Za prijave i dodatne informacije mozete kontaktirati Miroslav Miskovica na tel.065/589-180.

SPECIJALISTICKI KURSEVI PRVE POMOCI

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 574
Spasilačka Služba
Obavjestavamo Vas da je u utorak, 17.12.2013.godine, uspjesno zavrsena obuka koju je organizovala Spasilacka sluzba Ronilackog kluba "Buk" u Banjoj Luci. Rijec je o specijalistickim kursevima prve pomoci tj.prva pomoc sa kiseonikom kod zrtava utapanja i prva pomoc uz primjenu automatskog eksternog defibrilatora, a obuka je bila namjenjena spasiocima koji na ovaj nacin sticu dodatna znanja i vjestine koje ce koristiti u svom buducem radu i napredovanju u spasilackoj sluzbi.

KURSEVI PRVE POMOCI

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 631
Spasilačka Služba
Obavjestavamo sve zainteresovane da Spasilacka sluzba organizuje kurseve prve pomoci, kao i niz specijalistickih kurseva kao npr.prva pomoc sa kiseonikom, prva pomoc uz primjenu AED-a i sl. Svi kandidati dobijaju literaturu, kao i poklon pakete, a po uspjesno zavrsenoj obuci dobijaju medjunarodno priznate diplome. Najnovije u ponudi su specijalisticki kursevi prve pomoci "First Person On Scene (Level 1 or 2)" kao i "Prva pomoc na radu". Napominjemo da smo jedini u Bosni i Hercegovini ovlasteni da organizujemo ove kurseve, a za prijave i informacije mozete kontaktirati instruktora Miroslava Miskovica na tel.065/589-180.

POČINJE SA RADOM SPASILAČKA SLUŽBA NA PLAŽI KOD ZELENOG MOSTA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 574
Spasilačka Služba
Spasilacka sluzba poČinje sa radom na plazi kod Zelenog mosta u Banjoj Luci i radice do 1.septembra. Rad spasilaca će biti organizovan petkom, subotom i nedjeljom u periodu od 10 do 18 casova, izuzev kada bude lose vrijeme. Spasioci će raditi u smjenama, a minimalno će biti prisutna dva spasioca. Napominjemo da je ovo jedina plaža na rijekama u RS i BiH koja ima uraðenu Procjenu rizika i organizovan rad spasilaca tokom ljeta.

SIGURNOST DJECE NA KUPALIŠTIMA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 557
Spasilačka Služba
SpasilaČka služba RonilaČkog kluba "Buk" poČela je sa realizacijom projekta "Sigurnost djece na kupalištima". Glavni cilj ovog projekta je da se u osnovnim školama u Banjoj Luci i Laktašima održe radionice za uČenike 4.razreda na temu njihove sigurnosti na kupalištima. I ove godine partner projekta je Hypo Alpe-Adria Bank a.d.Banja Luka, a projekat je podržan od strane Ministarstva prosvjete i kulture Vlade RS.

OBUKA ZA SPASIOCE

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 561
Spasilačka Služba
Zadovoljstvo nam je da Vas obavjestimo da je SpasilaČka služba brojnija za 10 novih spasilaca. Naime, prethodni kurs koji je bio održan od 25.aprila do 1.maja je uspješno završilo 10 kandidata koji su stekli meðunarodnu licencu "Spasilac na otvorenim vodama/bazenu".
S obzirom na veliku zainteresovanost, novi kurs će biti održan od 13. do 19.maja u Banjoj Luci. Okupljanje kandidata je u prostorijama kluba u 12 Časova, a za prijave i informacije možete kontaktirati koordinatora za rad SpasilaČke službe u BiH Miroslava Miškovića na tel.065/589-180.

PROMOVISANI SPASIOCI-JUNIORI

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 1,039
Spasilačka Služba
PoČetkom oktobra su uruČene licence za prve tri uČenice koje su uspješno završile obuku i stekli zvanje "Spasilac Junior". Radi se o bivšim uČenicama Osnovne škole "Ivan Goran KovaČić" koje su tokom 2012.godine prošle obuku iz prve pomoći i spašavanja iz vode. Ovaj podmladak predstavlja budućnost SpasilaČke službe, a raduje nas Činjenica da je u toku obuka i novih juniora Čija se promocija oČekuje u narednom periodu.

KURSEVI PRVE POMOćI

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 1,134
Spasilačka Služba
Obavještavamo sve zainteresovane da SpasilaČka služba organizuje kurseve prve pomoći, kao i specijalistiČke kurseve za prvu pomoć uz primjenu kiseonika i prvu pomoć uz primjenu automatskog eksternog defibrilatora. Napominjemo da se po uspješno završenoj obuci dobija meðunarodno priznata diploma, kao i poklon paket koji sadrži komplet prve pomoći. Obuku izvode meðunarodno licencirani instruktori prve pomoći, a svi kandidati dobijaju štampani PriruČnik i CD za lakše savladavanje gradiva.

URUCENE LICENCE SPASIOCIMA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 1,007
Spasilačka Služba
U prostorijama Ronilackog kluba "Buk" obavljeno je svecano urucivanje licenci za vise od 20 spasilaca koji su uspjesno zavrsili obuku i stekli medjunarodno priznatu licencu "Spasilac na otvorenim vodama/bazenu". Svecanom cinu urucivanju licenci prisustvovao je profesor Simo Vukovic sa katedre za plivanje i sportovi na vodi na Fakultetu za fizicko vaspitanje i sport u Banjoj Luci, a razlog njegovog prisustva je odlicna saradnja kluba sa ovom ustanovom i cinjenica da je vecina kandidata sa ovog kursa upravo studenti pomenutog fakulteta.