Dobrodošli na RK BUK Saturday, September 21 2019 @ 04:17 PM EDT

Spasilačka Služba

POČINJE SA RADOM SPASILAČKA SLUŽBA NA PLAŽI KOD ZELENOG MOSTA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 396
Spasilačka Služba
Spasilacka sluzba poČinje sa radom na plazi kod Zelenog mosta u Banjoj Luci i radice do 1.septembra. Rad spasilaca će biti organizovan petkom, subotom i nedjeljom u periodu od 10 do 18 casova, izuzev kada bude lose vrijeme. Spasioci će raditi u smjenama, a minimalno će biti prisutna dva spasioca. Napominjemo da je ovo jedina plaža na rijekama u RS i BiH koja ima uraðenu Procjenu rizika i organizovan rad spasilaca tokom ljeta.

SIGURNOST DJECE NA KUPALIŠTIMA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 374
Spasilačka Služba
SpasilaČka služba RonilaČkog kluba "Buk" poČela je sa realizacijom projekta "Sigurnost djece na kupalištima". Glavni cilj ovog projekta je da se u osnovnim školama u Banjoj Luci i Laktašima održe radionice za uČenike 4.razreda na temu njihove sigurnosti na kupalištima. I ove godine partner projekta je Hypo Alpe-Adria Bank a.d.Banja Luka, a projekat je podržan od strane Ministarstva prosvjete i kulture Vlade RS.

OBUKA ZA SPASIOCE

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 353
Spasilačka Služba
Zadovoljstvo nam je da Vas obavjestimo da je SpasilaČka služba brojnija za 10 novih spasilaca. Naime, prethodni kurs koji je bio održan od 25.aprila do 1.maja je uspješno završilo 10 kandidata koji su stekli meðunarodnu licencu "Spasilac na otvorenim vodama/bazenu".
S obzirom na veliku zainteresovanost, novi kurs će biti održan od 13. do 19.maja u Banjoj Luci. Okupljanje kandidata je u prostorijama kluba u 12 Časova, a za prijave i informacije možete kontaktirati koordinatora za rad SpasilaČke službe u BiH Miroslava Miškovića na tel.065/589-180.

PROMOVISANI SPASIOCI-JUNIORI

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 768
Spasilačka Služba
PoČetkom oktobra su uruČene licence za prve tri uČenice koje su uspješno završile obuku i stekli zvanje "Spasilac Junior". Radi se o bivšim uČenicama Osnovne škole "Ivan Goran KovaČić" koje su tokom 2012.godine prošle obuku iz prve pomoći i spašavanja iz vode. Ovaj podmladak predstavlja budućnost SpasilaČke službe, a raduje nas Činjenica da je u toku obuka i novih juniora Čija se promocija oČekuje u narednom periodu.

KURSEVI PRVE POMOćI

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 779
Spasilačka Služba
Obavještavamo sve zainteresovane da SpasilaČka služba organizuje kurseve prve pomoći, kao i specijalistiČke kurseve za prvu pomoć uz primjenu kiseonika i prvu pomoć uz primjenu automatskog eksternog defibrilatora. Napominjemo da se po uspješno završenoj obuci dobija meðunarodno priznata diploma, kao i poklon paket koji sadrži komplet prve pomoći. Obuku izvode meðunarodno licencirani instruktori prve pomoći, a svi kandidati dobijaju štampani PriruČnik i CD za lakše savladavanje gradiva.

URUCENE LICENCE SPASIOCIMA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 780
Spasilačka Služba
U prostorijama Ronilackog kluba "Buk" obavljeno je svecano urucivanje licenci za vise od 20 spasilaca koji su uspjesno zavrsili obuku i stekli medjunarodno priznatu licencu "Spasilac na otvorenim vodama/bazenu". Svecanom cinu urucivanju licenci prisustvovao je profesor Simo Vukovic sa katedre za plivanje i sportovi na vodi na Fakultetu za fizicko vaspitanje i sport u Banjoj Luci, a razlog njegovog prisustva je odlicna saradnja kluba sa ovom ustanovom i cinjenica da je vecina kandidata sa ovog kursa upravo studenti pomenutog fakulteta.

OBUKA ZA SPASIOCE

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 479
Spasilačka Služba Obavjestavamo sve zainteresovane da Spasilacka sluzba organizuje obuku za spasioce u Banjoj Luci koja ce trajati od 18. do 25.juna. Teoretski dio obuke ce se odrzavati u prostorijama kluba, a prakticni dio na Gradskom olimpijskom bazenu i na jezeru u Trnu. Svi zainteresovani kandidati moraju imati ljekarsko uvjerenje i ispuniti sljedece norme: isplivati 400 metara za manje od 8 minuta i preroniti na dah 20 metara. Za vise informacija i prijave mozete se obratiti koordinatoru za rad spasilacke sluzbe Miroslavu Miskovicu na broj telefona 065/589-180.

SIGURNOST DJECE NA KUPALIŠTIMA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 455
Spasilačka Služba
SpasilaČka služba RonilaČkog kluba "Buk" poČinje sa realizacijom projekta "Sigurnost djece na kupalištima". Glavni cilj ovog projekta je da se u osnovnim školama u Banjoj Luci i Laktašima održe radionice za uČenike 4.razreda na temu njihove sigurnosti na kupalištima. Radionice će izvoditi instruktori SpasilaČke službe, a uČenici će se tokom radionica koje traju jedan školski Čas upoznati sa pravilima ponašanja na kupalištima, opremom za spašavanje, ulogom spasilaca, kao i znaČajem oČuvanja životne sredine. Svaki uČenik će dobiti džepno izdanje knjižice sa pravilima ponašanja na kupalištu, a na školama će biti istaknuti plakati na ovu temu. Napominjemo da je znaČaj ovog projekta veliki jer je utapanje drugi uzrok smrtnosti djece uzrasta do 15 godina u cijelom svijetu.

OBUKA ZA SPASIOCE

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 496
Spasilačka Služba Spasilacka sluzba organizuje obuku za spasioce u Banjoj Luci koja ce trajati od 8. do 15.maja ove godine. Teoretski dio obuke ce se odrzavati u prostorijama kluba, a prakticni dio na Gradskom olimpijskom bazenu i na jezeru u Trnu. Svi zainteresovani kandidati moraju imati ljekarsko uvjerenje i da ispune sljedece norme: isplivati 400 metara za manje od 8 minuta i preroniti na dah 20 metara. Za vise informacija i prijave mozete se obratiti koordinatoru za rad spasilacke sluzbe Miroslavu Miskovicu na broj telefona 065/589-180.Svi polaznici ce dobiti Spasilacki prirucnik, a oni koji uspjesno zavrse obuku, dobijaju medjunarodno priznatu licencu, spasilacku odjecu, te licnu torbicu prve pomoci.

TAKMIČENJE SPASILACA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 771
Spasilačka Služba
SpasilaČka služba RonilaČkog kluba "Buk" je na poziv Hrvatskog Crvenog križa uČestvovala na 6. Nacionalnom natjecanju Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja koje je održano proteklog vikenda u Omišu. Pored najboljih timova iz cijele Hrvatske, ekipu Buk-a su Činili: Maja Čavić, Filip Sabljić, Marko Ðukić, Vasko Jošić, Ðorðe Slijepac, Jovo Stanić i Dejan Marković. TakmiČenje je održano na pješČanoj gradskoj plaži Punta. Preko 60 spasilaca takmiČilo se u šest disciplina: utrka na vodi, timska utrka spašavanja s plutaČom, individualna utrka spašavanja s plutaČom, sprint 90m, štafeta (4x90m) i osvajanje zastavica.