Dobrodošli na RK BUK Monday, May 27 2019 @ 02:21 AM EDT

BUK-u URUČENA ZAHVALNICA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 540
Novosti
U utorak, 01.03.2011.godine, u Kulturnom centru opštine Derventa je povodom Meðunarodnog dana civilne zaštite organizovana sveČana sjednica opštinskog štaba civilne zaštite Dervente. Tom prilikom je naČelnik opštine uruČio zahvalnice udruženjima i pojedincima koji se uČestvovali u akciji spašavanja stanovništa u poplavljenim podruČjima opštine Derventa u toku 2010.godine. Zahvalnicu je u ime RonilaČkog kluba "Buk" iz Banja Luke primio Branislav Raðević, jedan od Članova kluba koji je uČestvovao u spašavanju unesrećenih.

ČLANARINA ZA 2011.GODINU

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 367
Novosti Obavještavaju se Članovi kluba da Članarina za 2011.godinu iznosi 40 KM, te da je mogu platiti liČno u prostorijama kluba ili uplatom navedenog iznosa na žiro-raČun kluba broj 562-099-00-00-136-585 (sa naznakom "Članarina"). Članovi kluba koji su u prošloj godini imali 5 i više zarona, i pri tom platili Članarinu za 2010. godinu, imaju mogućnost da u skladu sa Statutom budu punopravni Članovi skupštine kluba. Svi koji ispunjavaju navedene uslove, treba Članarinu da plate najkasnije do 15. februara tekuće godine. Za više informacija možete se obratiti blagajniku kluba, Mišković Miroslavu, na broj telefona: 065/589-180.

KURS ZA P1

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 411
Aktivnosti Od ponedjeljka, 07.02.2011.godine, poČinje obuka za ronioce po programu medjunarodne asocijacije CMAS. Sastanak sa kandidatima je istog dana u 19 00 Časova u prostorijama kluba. Nakon uspjesno savladane obuke, kandidati dobijaju diplomu ronioca "P1" tj.ronilac sa jednom zvijezdom. Kandidati moraju prije pocetka pribaviti ljekarsko uvjerenje. Dodatne informacije možete dobiti putem info telefona 065/531-256.

BUK PRIMIO ZAHVALNICU

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 582
Novosti
U subotu, 08.01.2011. god. u organizaciji Opštine Bijeljina organizovana je sveČana ceremonija na kojoj su uruČene zahvalnice pojedincima i organizacijama koje su pomogle spašavanju ljudi i imovine u poplavama koje su zadesile taj grad poČetkom decembra 2010.god. NaČelnik Opštine Bijeljina gosp. Mićo Mićić, izmeðu ostalih, uruČio je i zahvalnicu za nesebiČnu pomoć u zaštiti stanovništva od poplava u Opštini Bijeljina predstavnicima RonilaČkog kluba "Buk" iz Banja Luke koji su više dana proveli na terenu, zajedno sa narodom Bijeljine i Semberije u razliČitim poslovima izvlaČenja i zbrinjavanja stanovništva, te dopremanju hrane, pića, lijekova i ostalih potrepština.

NOVOGODIŠNJI RAFTING

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 525
Aktivnosti
Datum: 30.12.2010.godine;
Temperatura: -3 stepena C;
UČesnici: 15 mladih ljudi sa UPS-fakultet za ekologiju, spremnih da se smrznu, te Članovi RonilaČkog kluba "Buk", navikli da se smrzavaju;
Razlog: Zatvaranje sezone 2010 i otvaranje sezone 2011;
Flota: 3 rafting Čamca, potpuno zaleðena;
Destinacija: Kanjon Vrbasa Tijesno;
Organizacija: Pota i Bojan u komandnom štabu, Brane, Mrki, Mića i Sale kao skiperi, Ðoko na kazanu sa pasuljem, a za šankom Anða i Bole;
ZakljuČak: nezaboravna avantura, divan provod i nova prijateljstva.

PROGLAŠENI NAJBOLJI SPASIOCI U 2010.GOD.

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 426
Spasilačka Služba
SpasilaČka služba je krajem 2010.godine organizovala izbor najboljeg ženskog i muškog spasioca. Za najboljeg ženskog spasioca proglašena je Maja Čavić iz Banja Luke, prva djevojka koja je završila kurs za spasioce u BiH. Ona je dugo godina uspješno trenirala plivanje, a u 2010.godini radila je kao spasilac na Gradskom olimpijskom bazenu, Aquani i na plaži kod Zelenog mosta. Za najboljeg muškog spasioca proglašen je Mirko JoviČić iz Teslića, student Fakulteta fiziČkog vaspitanja i sporta u Banjoj Luci. Angažovan je na Gradskom olimpijskom bazenu, a u javnosti je postao poznat kada je poČetkom decembra spasio djeČaka sa dna bazena. Najbolji spasioci su pored diplome, nagraðeni sa po jednom besplatnom obukom po svom izboru (obuka za ronjenje, upravitelja Čamca, davanje kiseonika ili dr.) Ovaj izbor najboljeg spasilaČkog tima će u budućnosti da bude tradicionalan.

Dokumentacija vezana za II redovnu skupstinu kluba

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 417
Aktivnosti

Dokumentaciju vezanu za drugu redovnu skupstinu naseg kluba mozete preuzeti klikom na link "My downloads" koji se nalazi na gornjem meniju. Pristup imaju samo registrovani korisnici.

URUCENI KLJUCEVI KOMBI VOZILA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 715
Novosti
U cetvrtak, 16.12.2010.godine, u prostorijama Ronilackog kluba "Buk" izvrsena je zvanicna dodjela kljuceva kombi vozila. Rijec je o izuzetno vrijednoj donaciji organizacije DEMA (Danish Emergency Management Agency) koji se prepoznali rad i znacaj Buk-a. Napominjemo da je RK Buk vodeci ronilacki klub u BiH, a da je za potrebe obavljanja redovnih aktivnosti bila neophodna nabavka ovakvog vozila. Pored toga, donirana je i prikolica za transport ronilacke opreme.

ČLANOVI KLUBA DARIVALI KRV

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 364
Novosti
Članovi RonilaČkog kluba "Buk" su u srijedu, 15.decembra 2010.godine, uČestvovali u akciji dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija je organizovana u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu RS i predstavlja poČetak jedne uspješne saradnje. Bila je ovo prilika da Članovi kluba još jednom pokažu svoju humanost na djelu, a akciji su se pridružili i Članovi SpasilaČke službe, te RonilaČkog kluba "Gnjurac" iz Laktaša.

Prezentacija opreme grupacije SCUBAPRO - UWATEC

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 1,425
Novosti
U subotu, 11. decembra održana je prezentacija opreme grupacije SCUBAPRO UWATEC. Prezenter je bio g-din Tomaž Favai, predstavnik za Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju. Na prezentaciji smo imali priliku vidjeti novosti u opremi jednog od najpoznatijih proizvoðaČa ronilaČke opreme u svijetu. Poseban kuriozitet prezentacije bilo je i predstavljanje najnovijeg modela Scubapro ronilaČkog regulatora MK25/ A700 Black Tech koji bi trebao biti u prodaji u martu 2011. godine.