Dobrodošli na RK BUK Wednesday, September 26 2018 @ 03:43 AM EDT

OBUKA SPASILACA U BiH

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 633
Spasilačka Služba

Spasilacka sluzba Ronilackog kluba "Buk" od aprila zvanicno pocinje realizaciju projekta "Obuka spasilaca u BiH" koji ima za cilj da kroz obuku i opremanje spasilaca poveca sigurnost posjetilaca na kupalistima sirom BiH i na taj nacin podigne nivo turisticke usluge. Projekat je podrzan od strane FIRMA Project-a (Fostering Interventions for Rapid Market Advancement), koji je sponzorisan od strane Americke agencije za medjunarodni razvoj (USAID) i Svedske agencije za medjunarodni razvoj i saradnju (Sida). FIRMA projekat je petogodisnji projekat koji obuhvata tri sektora bh. privrede: drvna prerada, turizam i metalopreradjivacka industrija. U sektoru turizma velika paznja se poklanja razvoju turizma na otvorenom, sto je i bio povod za saradnju.

IZVUCENO VOZILO IZ VRBASA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 1,309
Aktivnosti
U utorak, 29.03.2011.godine, clanovi Ronilackog kluba "Buk" su asistirali prilikom izvlacenja vozila iz kanjona rijeke Vrbas. Naime, dan ranije se desila saobracajna nesreca u kojoj srecom nije bilo smrtno stradalih, a pri cemu je vozilo zavrsilo u nabujaloj rijeci. Zahvaljujuci velikim naporima clanova RK Buk-a, uspjesno je locirano vozilo, a zatim i asistirano prilikom izvlacenja.

OBILJEZEN SVJETSKI DAN VODA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 581
Aktivnosti

Ronilacki klub "Buk" iz Banja Luke je u utorak, 22.marta, obiljezio svjetski Dan voda . Tom prilikom je organizovano ronjenje, kao i akcija ciscenja obale i korita rijeke Vrbas. Ovo je tradicionalna akcija koja svake godine okupi ne samo clanove Buk-a, vec i nase prijatelje iz drugih klubova i organizacija. Tako su se ove godine na nas poziv odazvali studenti Univerziteta za poslovne studije (UPS) - smjer Ekologija, clanovi udruzenja "Eko-potrosac", Sportsko ribolovnog drustva "Banja Luka" i Kajak kanu kluba "Vrbas" iz Banja Luke.

Prirucnici

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 346
Novosti

ZAKAZANA SKUPSTINA KLUBA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 323
Novosti Predsjednik skupstine g.Drago Teinovic zakazao je 1.Redovnu skupstinu kluba u 2011.godini. Skupstina ce se odrzati u nedjelju, 27.marta 2011.godini, u prostorijama kluba sa pocetkom u 18 casova. Napominjemo da su clanovi skupstine oni clanovi kluba koji su u 2010.godini imali najmanje 5 zarona i platili clanarinu za ovu godinu do 15.februara 2011.godine. Predlozeni dnevni red i ostali materijali se mogu pogledati u klubu.

BUK-u URUČENA ZAHVALNICA

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 522
Novosti
U utorak, 01.03.2011.godine, u Kulturnom centru opštine Derventa je povodom Meðunarodnog dana civilne zaštite organizovana sveČana sjednica opštinskog štaba civilne zaštite Dervente. Tom prilikom je naČelnik opštine uruČio zahvalnice udruženjima i pojedincima koji se uČestvovali u akciji spašavanja stanovništa u poplavljenim podruČjima opštine Derventa u toku 2010.godine. Zahvalnicu je u ime RonilaČkog kluba "Buk" iz Banja Luke primio Branislav Raðević, jedan od Članova kluba koji je uČestvovao u spašavanju unesrećenih.

ČLANARINA ZA 2011.GODINU

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 351
Novosti Obavještavaju se Članovi kluba da Članarina za 2011.godinu iznosi 40 KM, te da je mogu platiti liČno u prostorijama kluba ili uplatom navedenog iznosa na žiro-raČun kluba broj 562-099-00-00-136-585 (sa naznakom "Članarina"). Članovi kluba koji su u prošloj godini imali 5 i više zarona, i pri tom platili Članarinu za 2010. godinu, imaju mogućnost da u skladu sa Statutom budu punopravni Članovi skupštine kluba. Svi koji ispunjavaju navedene uslove, treba Članarinu da plate najkasnije do 15. februara tekuće godine. Za više informacija možete se obratiti blagajniku kluba, Mišković Miroslavu, na broj telefona: 065/589-180.

KURS ZA P1

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 393
Aktivnosti Od ponedjeljka, 07.02.2011.godine, poČinje obuka za ronioce po programu medjunarodne asocijacije CMAS. Sastanak sa kandidatima je istog dana u 19 00 Časova u prostorijama kluba. Nakon uspjesno savladane obuke, kandidati dobijaju diplomu ronioca "P1" tj.ronilac sa jednom zvijezdom. Kandidati moraju prije pocetka pribaviti ljekarsko uvjerenje. Dodatne informacije možete dobiti putem info telefona 065/531-256.

BUK PRIMIO ZAHVALNICU

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 563
Novosti
U subotu, 08.01.2011. god. u organizaciji Opštine Bijeljina organizovana je sveČana ceremonija na kojoj su uruČene zahvalnice pojedincima i organizacijama koje su pomogle spašavanju ljudi i imovine u poplavama koje su zadesile taj grad poČetkom decembra 2010.god. NaČelnik Opštine Bijeljina gosp. Mićo Mićić, izmeðu ostalih, uruČio je i zahvalnicu za nesebiČnu pomoć u zaštiti stanovništva od poplava u Opštini Bijeljina predstavnicima RonilaČkog kluba "Buk" iz Banja Luke koji su više dana proveli na terenu, zajedno sa narodom Bijeljine i Semberije u razliČitim poslovima izvlaČenja i zbrinjavanja stanovništva, te dopremanju hrane, pića, lijekova i ostalih potrepština.

NOVOGODIŠNJI RAFTING

 • Autor:
 • Ukupno pregleda: 508
Aktivnosti
Datum: 30.12.2010.godine;
Temperatura: -3 stepena C;
UČesnici: 15 mladih ljudi sa UPS-fakultet za ekologiju, spremnih da se smrznu, te Članovi RonilaČkog kluba "Buk", navikli da se smrzavaju;
Razlog: Zatvaranje sezone 2010 i otvaranje sezone 2011;
Flota: 3 rafting Čamca, potpuno zaleðena;
Destinacija: Kanjon Vrbasa Tijesno;
Organizacija: Pota i Bojan u komandnom štabu, Brane, Mrki, Mića i Sale kao skiperi, Ðoko na kazanu sa pasuljem, a za šankom Anða i Bole;
ZakljuČak: nezaboravna avantura, divan provod i nova prijateljstva.