Dobrodošli na RK BUK Saturday, September 21 2019 @ 10:01 AM EDT

Članarina za 2019.godinu

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 88
Novosti Pozivamo sve članove i prijatelje kluba da plate članarinu za 2019.godinu koja iznosi 50 KM. Uplatu možete izvšiti na žiro račun kluba 562-099-0000-1365-85 (svrha doznake "članarina"),