Dobrodošli na RK BUK Monday, April 22 2019 @ 01:05 PM EDT

Članarina za 2019.godinu

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 31
Novosti Pozivamo sve članove i prijatelje kluba da plate članarinu za 2019.godinu koja iznosi 50 KM. Uplatu možete izvšiti na žiro račun kluba 562-099-0000-1365-85 (svrha doznake "članarina"),