Dobrodošli na RK BUK Thursday, February 21 2019 @ 08:04 PM EST

Članarina za 2019.godinu

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 6
Novosti Pozivamo sve članove i prijatelje kluba da plate članarinu za 2019.godinu koja iznosi 50 KM. Uplatu možete izvšiti na žiro račun kluba 562-099-0000-1365-85 (svrha doznake "članarina"),