Dobrodošli na RK BUK Monday, October 03 2022 @ 09:26 pm UTC

STAŽNO RONJENJE U ROSAMA

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 580
Novosti
Obavještavamo sve Članove kluba da se tradicionalno stažno ronjenje u Rosama (CG) ovog septembra organizuje prema slijedećem rasporedu:
I GRUPA: od 5. do 12. septembra (POPUNJENA)
II GRUPA: od 12. do 19. septembra (POPUNJENA)
Organizacija i uslovi stažnog ronjenju ostaju isti kao i ranije:
Preduslov: PLAćENA ČLANARINA KLUBA ZA 2015. godinu
U cijenu je ukljuČeno: ronilaČka oprema, punjenje boca vazduhom, smještaj u višekrevetnim sobama, prevoz i struČno voðenje na ronilaČim lokacijama
U cijenu nije ukljuČeno: prevoz do Rosa, hrana
Za više informacija kontaktirajte: M. Miroslav 065 589 180