Dobrodošli na Bukovci Sunday, June 04 2023 @ 08:44 am UTC

EKO AKCIJA U MOSTARU

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 422
Aktivnosti
Članovi Buk-a su protekli vikend uČestvovali u akciji Čišćenja priobalja i korita rijeke Bune kod Mostara. Organizator ove akcije je Sportsko ekološka udruga "Hercegovina", a naši Članovi su uČestvovali i u ranijim akcijama.