Dobrodošli na RK BUK Wednesday, September 28 2022 @ 07:28 pm UTC

KURS ZA P(R)3

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 513
Aktivnosti Kurs za P(R)3 poČinje 14.12.2014. u 0900 Časova u prostorijama kluba, Jesenjinova 1.Banja Luka. Kurs se radi prema standardima SPARSa i RSBiH (CMASa). Prijaviti se mogu kandidati koji imaju kategoriju P(R)2 ili ekvivalent druge ronilaČke asocijacije. Teoretska nastava će se održati u uČionici kluba a praktiČni dio obuke na stažnim ronjenjima u Rosama ili na drugoj lokaciji po dogovoru. Kandidati dobijaju certifikat kada zadovolje sve uslove propisane standardima SPARSa i RSBiH. Prijave treba poslati do 10.12.2014. god, na e-mail kluba: rkbukbl@gmail.com ili SMS-om na broj 065 531256. Na isti broj mogu se dobiti i druge informacije vezane za kurs. Kandidati koji uspješno završe kurs i dobiju certifikat, istovremeno dobijaju i licencu SPARSa za rad za kalendarsku godinu u kojoj su certifikovani.