Dobrodošli na RK BUK Monday, October 03 2022 @ 10:23 pm UTC

ZAVRŠENA OBUKA PRIPADNIKA GORSKE SLUŽBE SPASAVANJA NA JAHORINI

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 551
Novosti
Proteklog vikenda na Jahorini je organizovan prvi specijalistiČki kurs prve pomoći za pripadnike Gorske službe spasavanja "Jahorina". Osim standardnih kurseva prve pomoći, obuka je obuhvatila i specijalistiČke kurseve prve pomoći kod djece, prve pomoći sa kiseonikom i prve pomoći uz primjenu automatskog eksternog defibrilatora AED(AED). Nakon teoretskog dijela u objektu GSS "Jahorina" svi kandidati su imali priliku da praktiČni dio obuke izvode na otvorenom prostoru, na savremenim lutkama za reanimaciju (odrasla osoba, dijete i beba), te da koriste komplet za davanje kiseonika i AED.
Na kursu su Članovi GSS "Jahorina" uspješno završili obuku i stekli pravo na dobijanje meðunarodno priznate licence. Po dodjeli licenci GSS "Jahorina" i naš klub potpisaće ugovor o meðusobnoj saradnji, a pod monitoringom i jurisdikcijom RepubliČke uprave civilne zaštite Republike Srpske (RUCZ RS). Kandidate i predavaČe je posjetio direktor RepubliČke uprave civilne zaštite Republike Srpske g.Veseljko Elez i potvrdio opredijeljenost za sposobnije, savremenije, efikasnije i homogenije naše službe koje se bave zaštitom i spasavanjem pod patronatom RepubliČke uprave civilne zaštite Republike Srpske.