Dobrodošli na Bukovci Tuesday, September 26 2023 @ 02:48 am UTC

KURS ZA RONIOCE

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 569
Aktivnosti
Obavještavamo sve zainteresovane kandidate da RonilaČki klub "Buk" organizuje kurs za sticanje kategorije "Ronilac sa jednom zvijezdom R1(P1)" prema standardima Svjetske ronilaČke federacije CMAS. Informativni sastanak održaće se u Četvrtak, 8.maja. 2014. godine u prostorijama kluba u 18:00 sati. Prijave i informacije na 065/531-256 (Drago Teinović) . Kurs se sastoji od teoretske i praktiČne nastave koju izvode certifikovami CMAS instruktori. Klub svim polaznicima kursa obezbjeðuje potrebnu ronilaČku opremu i literaturu, a nakon položenog ispita kandidati dobijaju meðunarodno priznatu dioplomu i karticu (brevet)