Dobrodošli na Bukovci Saturday, June 03 2023 @ 03:18 pm UTC

OBILJEŽEN DAN VODA

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 633
Aktivnosti
Članovi RonilaČkog kluba "Buk" iz Banja Luke su u petak, 22.marta, na simboliČan naČin obilježili svjetski Dan voda. Ovom prilikom je osim vaðenja otpada iz korita, izvršeno i Čišćenje obale rijeke Vrbas. Ovo je tradicionalna akcija koja svake godine pored Članova Buk-a, okupi i prijatelje iz drugih klubova i organizacija. I ove godine na naš poziv odazvali su se studenti Univerziteta za poslovne studije (UPS) - Fakultet za ekologiju, Članovi RonilaČkog kluba "Gnjurac" iz Laktaša, Sportsko ribolovnog društva "Banja Luka" i Kluba sportova na divljim vodama "Argonaut" iz Banja Luke. ZnaČajno je napomenuti da su ovu akciju podržala Gradska uprava Banja Luka, AD Čistoća i Vodovod Banja Luka.
Akcija Čišćenja se održala na podruČju Srpskih toplica, a sakupljena je veća koliČina smeća. Članovi Sportsko ribolovnog društva "Banja Luka" su izvršili poribljavanje rijeke sa 200 000 komada mlaði potoČne pastrmke. Nakon završenog ureðenja obale, domaćin ove akcije RK "BUK" je u svojim prostorijama organizovao prigodno druženje, kao i rafting za sve uČesnike. Ovo je samo poČetak aktivnosti koje RK Buk provodi tokom cijele godine, a sa ciljem da rijeka Vrbas bude što Čistija i da opravda naziv "krajiška ljepotica"...