Dobrodošli na RK BUK Monday, October 03 2022 @ 08:55 pm UTC

KAMP U ROSAMA

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 556
Aktivnosti
Klub je tradicionalno i ove godine organizovao stažno ronjenje u našem ronilaČkom centru u Rosama (Crna Gora). Članovi kluba su boravili podijeljeni u dvije grupe po sedam dana, a Klub je obezbijedio smještaj, opremu i organizovao prevoz do lokacija za ronjenje. I ovaj put na logorovanju je boravilo gotovo trideset Članova kluba i obavljeno je na desetine uspješnih ronjenja bez ijednog incidenta ili povrede.
Nekim Članovima je ovo bio prvi susret sa ronjenjem u moru nakon kursa za P1 kategoriju dok su drugi iskoristili priliku da polažu praktiČni dio obuke za više ronilaČke kategorije. Voðeni iskusnim instruktorima Članovi kluba su uživali u prekrasnom vremenu, toplom moru, odliČnim lokacijama kao i druženju.