Dobrodošli na RK BUK Wednesday, August 05 2020 @ 04:04 AM EDT

KURSEVI PRVE POMOćI

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 830
Spasilačka Služba
Obavještavamo sve zainteresovane da SpasilaČka služba organizuje kurseve prve pomoći, kao i specijalistiČke kurseve za prvu pomoć uz primjenu kiseonika i prvu pomoć uz primjenu automatskog eksternog defibrilatora. Napominjemo da se po uspješno završenoj obuci dobija meðunarodno priznata diploma, kao i poklon paket koji sadrži komplet prve pomoći. Obuku izvode meðunarodno licencirani instruktori prve pomoći, a svi kandidati dobijaju štampani PriruČnik i CD za lakše savladavanje gradiva.
Za više informacija se možete obratiti Miroslavu Miškoviću, instruktoru prve pomoći, na tel.065/589-180.