Dobrodošli na RK BUK Wednesday, September 28 2022 @ 06:46 pm UTC

PROMOVISANI NOVI SPASIOCI

  • Autor:
  • Ukupno pregleda: 789
Spasilačka Služba

Dvadesetjedan polaznik obuke spašavanja na otvorenim vodama, koja je u avgustu 2011. provedena u Sarajevu, FoČi i Neumu, dobio je certifikat spasioca na zvaniČnoj ceremoniji koja je održana u srijedu, 21. septembra, u Sarajevu u okviru Prve regionalne konferencije o turizmu.
Obuku spasilaca obavio je RonilaČki klub BUK iz Banjaluke, jedini meðunarodno priznati centar za obuku spasilaca u BiH, koji je obuku implementirao u skladu sa standardima Meðunarodne Federacije za spašavanje (http://www.ilsf.org).
Obuka spasilaca provodi se u Banjaluci, Jajcu, Bihaću, Sarajevu, Neumu, FoČi i Mostaru, a za cilj ima poboljšanje sigurnosnih standarda na otvorenim vodama. Današnjom dodjelom certifikata, oznaČen je završetak druge faze obuke koja je planirana za 2011. godinu. Prva faza obuke obavljena je u maju 2011. godine kada je certificirano 40 polaznika obuke iz Banjaluke i Jajca. Trenutno je u toku obuka jos 20 kandidata iz Neuma i Bihaća, Čijom će se certifikacijom zakljuČiti ovogodišnji plan obuke.
Ovim programom obuke, kojeg podržava USAID-Sida FIRMA projekat, broj licenciranih spasilaca na otvorenim vodama u BiH će narasti na preko 80.
"Drago mi je što imam priliku prisustvovati dodjeli zvaniČnih certifikata spasiocima na otvorenim vodama", izjavio je na ceremoniji dodjele gospodin Zoltan Somogyi, Izvršni direktor za odnose meðu Članicama Svjetske turistiČke organzacije Ujedinjenih nacija koji je priisustvao promociji certifikovanih spasioca. "Govoriti o razvoju turizma bez postojanja licenciranih spasioca je skoro besmisleno. Turisti oČekuju potpunu bezbjednost prilikom boravka na bilo kojoj destinacija i obuke kao što je ova imaju veliki znaČaj za razvoj turizma u zemlji. Nadam se da ćete nastaviti sa ovom praksom profesionalnog obuČavanja i liceniranja ne samo spasioca na vodi već i drugih neophodnih uČesnika u turistiČkoj industriji Bose i Hercegovine.", dodao je gospodin Somogyi.
Obuka spašavanja na otvorenim vodama dio je šireg projekta kojeg RonilaČki klub BUK, zajedno sa svojim partnerima, provodi u 2011. godini kako bi se povećao broj struČno licenciranih spasilaca u sektoru turizma u BiH. S tim u vezi, BUK je otpoČeo saradnju s odgovornim ministarstvima u BiH u pripremanju podzakonskih akata kojima bi se sve firme i organizacije koje nude aktivnosti na otvorenim vodama obavezale na angažovanje struČno obuČenih spasilaca.

Popularnost programa na otvorenim vodama u BiH narasla je tokom nekoliko proteklih godina, tako da sliČne aktivnosti privlaČe sve veći broj domaćih i posjetilaca iz inostranstva. Stoga postojanje obuČenih i certificiranih timova spasilaca, koji znaju djelovati u sluČaju bilo kakvih komplikacija ili nesreća na vodi, postaje još bitnije. Mogućnost raspolaganja sliČnim timovima Čest je zahtjev regionalnih i stranih agencija, koje na taj naČin pružaju garancije za sigurnost svojim klijentima.

USAID-Sida FIRMA projekat podržava ovu aktivnost kao dio svojih napora da unaprijedi turistiČki proizvod, proširi veze s globalnim turistiČkim tržištima, poboljša regulatorno okruženje i unaprijedi radnu snagu u sektoru turizma u BiH. Cilj ovakvih aktivnosti FIRMA projekta je povećanje prodaje, zaposlenosti i primamljivosti za investiranje u sektoru turizma.


Otvaranje ceremonije